Meriofert Set

G03GA02
 
 

Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH) - og luteiniserende (LH) -aktivitet. Sidstnævnte på grund af indholdet af hCG. 

Anvendelsesområder

Kvinder 

 • Anovulatorisk infertilitet hos patienter der ikke responderer på eller bliver gravide under clomifen behandling.
 • Ovariel stimulation hos infertile kvinder.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder menotropin svarende til: 

 • 75 IE FSH- og 75 IE LH-aktivitet
 • 150 IE FSH- og 150 IE LH-aktivitet.

Doseringsforslag

Kvinder med anovulatorisk infertilitet 

 • Individuelt, sædvanligvis 75-150 IE FSH s.c. dgl. Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet.
 • Derefter udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen.
 • Hvis der er modnet mere end 2 follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet. Alternativt konverteres cyklus til in vitro-fertilisering.


Ovariel stimulation med henblik på intrauterin insemination og in vitro-fertilisering 

 • Ved behandling med intrauterin insemination er målet at opnå 2-3 modne follikler.
  Behandling kan gives med rent hMG fra 2.-3. cyklusdag i en startdosis på 75 IE/dag.
  Alternativt kan en anti-østrogen behandling suppleres, således at der gives fx 75-150 IE/dag 8., 9. og 10. cyklusdag.
 • Ovariestimulation med henblik på in vitro-fertilisering begyndes 2 uger efter nedregulering med GnRH-agonist eller fra 2.-3. cyklusdag, hvis der behandles med GnRH antagonist.
  Stimulation gives individuelt begyndende med 150 IE/dag.
  Dosis bør afpasses individuelt baseret på antallet af antrale follikler og AMH.
  Behandlingen fortsættes, til adækvat follikeludvikling er opnået vurderet som angivet ovenfor.
  Når et passende antal follikler har opnået en diameter på 18-20 mm, gives hCG.

 

Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet med menopausehormon kræver særlig andrologisk ekspertise.  

Kontraindikationer

 • Hypofyseinsufficiens som følge af tumor
 • Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx mammacancer og endometriecancer.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling med humant menopausehormon er der betydelig risiko for at fremkalde et ovarielt overstimulationssyndrom.
  Dette gælder primært behandling ved in vitro-fertilisering og i særlig grad hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.
 • Det første symptom på en ovariel overstimulationssyndrom, er smerte i den nedre del af abdomen, oppustethed, kvalme, evt. opkastning og vægtøgning.
 • Se endvidere Midler med follikelstimulerende effekt.

Bivirkninger

EMA supplerende overvågning gælder kun for Meriofert Set. 

Almindelige (1-10 %) Ovarie-hyperstimulationssyndrom.
Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Bækkensmerter.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dyb venetrombose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af menotropin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Anvendes til opnåelse af tilstrækkelig FSH- og LH-aktivitet i forbindelse med follikelvækst og -udvikling samt den gonale steroidproduktion hos kvinder, der ikke lider af primært ovariesvigt. Follikelstimulering og follikeltilvækst i den tidlige follikulogenese induceres primært af FSH, mens LH er vigtig for ovariets steroidgenese og er involveret i det fysiologiske forløb som leder til udviklingen af en kompetent præovulatorisk follikel.  

Maksimal FSH-koncentration inden for 7 timer efter både i.m. injektion og s.c. injektion.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes medfølgende solvens.
 • Pulveret opløses under forsigtig rulning af hætteglasset.
 • Ved opløsning af flere hætteglas, se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed: 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Menotropin (hMG)pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE

Hjælpestoffer

Andre:
Choriongonadotropin (hCG) : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 485506
1 sæt
201,60 201,60
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE 481527
1 sæt
407,90 203,95
 
 

Revisionsdato

28.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...