Elocta

B02BD02
 
 

Koagulationsfaktor VIII (efmoroctocog alfa: rekombinant human koagulationsfaktor VIII, Fc-fusionsprotein (rFVIIIFc)) fremstillet ved DNA-teknologi i cellelinje i en human embryonisk nyre (HEK). Anvendes ved hæmofili A. 

Anvendelsesområder

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder rekombinant efmoroctocog alfa (rekombinant, human koagulationsfaktor VIII, Fc-fusionsprotein (rFVIIIFc)/antihæmofilifaktor A) svarende til 250 IE, 500 IE, 750 IE, 1.000 IE, 1.500 IE, 2.000 IE, 3.000 IE eller 4.000 IE. 

Doseringsforslag

Individuel dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII i patientens plasma. 

Forsigtighedsregler

 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (uanset styrke) indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til ca. 32 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Udvikling af antistoffer.
Artralgi, Rygsmerter.
Hypertension, Hypotension.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologisk molekyle. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Kofaktor i det interne koagulationssystem. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 14-24 timer, men den hastighed, hvormed faktoren forbruges, afhænger af blødningens størrelse og patientens tilstand. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 IE svarer til aktiviteten af koagulationsfaktor VIII i 1 ml normalt humant plasma inden for 1 time efter tapningen.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet i et hætteglas opløses i den medfølgende solvens under forsigtig bevægelse af hætteglasset.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder fuldblod og plasma.
 • Bemærk: Kun medfølgende infusionssæt må anvendes, da koagulationsfaktor VIII kan adsorberes på den indre overflade af visse andre infusionssæt.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i én enkelt periode på højst 6 måneder. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendte pakninger efter 6 måneder skal derfor kasseres.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 6 timer ved højst 30°C beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Efmoroctocog alfapulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  750 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IUpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  4000 IU

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU
L-Histidin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU
Polysorbat 20 : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IU 175246
1 sæt
2.394,10
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IU 422545
1 sæt
4.771,40
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 750 IU 166943
1 stk.
7.148,70
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IU 178511
1 sæt
9.526,00
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IU 382657
1 sæt
14.280,55
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IU 379419
1 sæt
19.035,15
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IU 186026
1 sæt
28.544,30
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 4000 IU 093840
1 stk.
38.053,45

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

02.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...