Fenylefrin "Aguettant"

C01CA06
 
 
Karkontraherende sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 50 mikrogram phenylephrin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,1 - 0,2 mg i.v. gentaget inden for få minutter til effekt.
 • Kan gives som infusion opblandet med natriumchlorid-infusionsvæske, typisk 0,05-0,5 mikrogram/kg/min.

Børn 

 • 1-10 mikrogram/kg gentaget til effekt.

Bemærk: 

 • Atropin skal være i beredskab
 • Bør ikke anvendes til børn < 1 år.

Kontraindikationer

 • Hypertension.
 • Raynauds syndrom.
 • Tyrotoksikose.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Aneurisme
 • Angina pectoris
 • Arteriosklerose
 • Bradykardi
 • Diabetes mellitus
 • Fæokromocyton
 • Kroniske hjertelidelser
 • Obstruktiv kardiomyopati
 • Snævervinklet glaukom
 • Alvorligt hjerteinsufficiens pga. risiko for fald i hjerteminutvolumen.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Svær bradykardi der behandles med atropin.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Myokardieiskæmi.
Glaukom  (forværring).
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Påvirkning af blodglucose.
Muskelsvaghed.
Tremor.
Angst, Konfusion, Nervøsitet, Psykose, Somnolens.
Urinretention.
Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Cerebral hæmoragi, Hypertension.

Interaktioner

 • Forsigtighed til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvorved den adrenerge virkning forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Samtidig anvendelse af halogenerede inhalationsanæstetika kan være årsag til hjertearytmi og ventrikelflimren.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Fenylephrininduceret hypertension kan behandles med α-receptorblokade, fx med phentolamin

Farmakodynamik

 • Stimulerer α-receptorer og virker karkontraherende.
 • Virkningsvarighed efter i.v. indgift ca. 15 minutter og op til 2 timer efter s.c. eller i.m. administration.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,7-5,3.

 

Håndtering 

 • Den fyldte injektionssprøjte klargøres jf. instruktion i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mikrogram/ml 043939
10 x 10 ml
1.529,95 1.223,96
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mikrogram/ml 534225
10 x 10 ml
Udgået 08-03-2021

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mikrogram/ml

Mål i mm: 194 x 27
Fenylefrin "Aguettant" inj. v. i sprøjte 50 mikg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

08.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...