Empliciti

L01XC23
 
 

Middel mod myelomatose. Rekombinant antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Myelomatose i kombination med lenalidomid og dexamethason, når mindst en tidligere behandling er prøvet.
 • Refraktær myelomatose i kombination med pomalidomid og dexamethason efter mindst to andre behandlinger, herunder lenalidomid og proteasomhæmmer.

Elotuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg eller 400 mg elotuzumab. 

Doseringsforslag

Kombination med lenalidomid og dexamethason 

 • Voksne. 10 mg/kg i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i de to første 28-dages cykli.
  Fra 3. cyklus fortsættes med 10 mg/kg på dag 1 og 15 i hver cyklus.

Kombination med pomalidomid og dexamethason 

 • Voksne. 10 mg/kg i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i de to første 28-dages cykli.
  Fra 3. cyklus fortsættes med 20 mg/kg på dag 1 i hver cyklus.

For yderligere oplysninger om lenalidomid, pomalidomid og dexamethason, se respektive produktresumé.  

 

Pga. risiko for overfølsomhedsreaktioner skal patienten præmedicineres med dexamethason og antihistaminer, paracetamol og H2-receptorantagonist (der er i øjeblikket ingen H2-receptorantagonister på markedet i DK, og det er derfor nødvendigt at søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse). 

For dosering af præmedicinering, se produktresumé

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer (både en H1- og en H2-antagonist) samt paracetamol pga. risiko for overfølsomhedsreaktioner (fx feber, kulderystelser og hypertension).
 • Overfølsomhedsreaktioner kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresumé.

Natriumindhold 

1 hætteglas med 300 mg indeholder 0,6 mmol natrium, som svarer til 10,0 mg natriumchlorid. 

1 hætteglas med 400 mg indeholder 0,8 mmol natrium, som svarer til 13,3 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Lymfopeni.
Diarré.
Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Vægttab.
Hovedpine.
Hoste, Nasopharyngitis, Pneumoni.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni.
Hypersensitivitet.
Herpes zoster.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Hypæstesi.
Humørforstyrrelser.
Brystsmerter.
Orofaryngeale smerter.
Øget svedtendens.
Dyb venetrombose.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og yderligere 120 dage efter behandlingens ophør. 

 

Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og yderligere 180 dage efter behandlingens ophør, såfremt deres partner er gravid eller i den fertile alder og ikke anvender sikker prævention. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Immunstimulerende humaniseret IgG1-monoklonalt antistof specifikt rettet imod SLAMF7-proteinet, der er overudtrykt på myelomceller. Binding af antistoffet til SLAMF7 medfører celledød som følge af antistofafhængig cellulær cytotoksicitet. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 36-70 ml/kg.
 • Efter seponering vil koncentrationen efter 3 mdr. være faldet til ca. 3% (udvaskning på ca. 97% estimeret efter 5 halveringstider).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionskoncentrat 

Indholdet af et hætteglas 300 mg resp. 400 mg opløses i 13,0 ml resp. 17,0 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 25 mg/ml. Må ikke omrystes. Se endvidere medfølgende vejledning.
Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Tilberedning af infusionsvæske 
Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til 230 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
Der anvendes infusionsposer og infusionssæt fremstillet af PVC eller polyolefin.
Skal indgives gennem et infusionsfilter med 0,2-1,2 mikrometer porestørrelse. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionskoncentrat: Skal straks efter rekonstitution overføres til infusionsposen.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. Ud af de i alt 24 timer må infusionsvæsken højst opbevares 8 timer ved 20-25°C og i dagslys inklusiv administrationsperioden.

Indholdsstoffer

Elotuzumabpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  300 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg
Natriumcitrat : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg
Polysorbat 80 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 572429
1 stk.
9.575,70
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 400 mg 187742
1 stk.
12.762,00

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

08.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...