Calcipotriol "Sandoz"

D05AX02
 
 

Vitamin D-derivat til lokal behandling af psoriasis. 

Anvendelsesområder

Psoriasis vulgaris. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 50 mikrogram calcipotriol. 

Doseringsforslag

Voksne  

 • Initialt. Appliceres 2 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes i ansigtet.
 • Efter brug vaskes hænder.
 • Maksimal dosering bør anføres ved udleveringen.
 • Den totale dosis må ikke overstige 5 mg calcipotriol svarende til 100 g gel eller salve pr. uge og kroppens samlede areal behandlet med calcipotriol må ikke være større end 30%.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes i ansigtet på grund af særlig risiko for irritation.
 • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Overdreven udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys bør undgås. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hudirritation.
Almindelige (1-10 %) Forværring af psoriasis.
Brændende fornemmelse i huden.
Dermatitis, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.
Hypercalcæmi*.
Folliculitis, Fotosensibilitet.

* Risikoen for systemiske bivirkninger er minimal, hvis den maksimale ugentlige dosis ikke overskrides. 

Interaktioner

Systemiske vitamin D-præparater, calciumtilskud eller andre midler, der kan øge serumkalciumkoncentrationen, såsom thiaziddiuretika, østrogener, anabolske steroider og paratyroideahormon kan øge risikoen for klinisk signifikant hypercalcæmi. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ca. 25% på beskadiget hud. Derfor må præparatet kun anvendes kortvarigt på begrænsede hudområder. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Erfaring savnes. Den systemiske absorption ved korttidsanvendelse på mindre hudområder er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Hæmmer proliferationen og stimulerer differentiering af keratinocytter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer > 25°C.
 • Må ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
 •  ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 50 mikrogram/g 170488
30 g
Udgået 31-05-2021
(B) salve 50 mikrogram/g 555773
120 g.
171,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...