Epclusa

J05AP55
 
 

Anvendelsesområder

 

Sofosbuvir og velpatasvir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis C.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg sofosbuvir og 100 mg velpatasvir. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. 1 gang dgl. med eller uden mad.

 

Børn ≥ 6 år med legemsvægt ≥ 30 kg 

 • 1 tabl. 1 gang dgl. med eller uden mad i 12 uger.


Vedrørende behandlingsvarighed og kombinationsregimer sammen med andre antivirale lægemidler henvises til:  

Bemærk 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne bør ikke tygges eller knuses pga. bitter smag.
 • Ved opkastning inden for 3 timer efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan indtages ind til 18 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Med den tilgængelige styrke af tabletterne er det ikke muligt at dosere præparatet til børn ≥ 6 år med legemsvægt 17-30 kg, hvortil behandling ellers er godkendt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 6 år.

Kontraindikationer

Samtidig behandling med potente P-glykoprotein- og/eller CYP-induktorer, fx: 

 • carbamazepin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • rifabutin
 • rifampicin
 • naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B, fordi der ved hepatitis C-behandling med direkte aktive antivirale lægemidler er risiko for reaktivering af hepatitis B.
 • Patienter, der er co-inficeret med hepatitis B- og C-virus, skal monitoreres og behandles jf. gældende kliniske retningslinjer, se Dosering.
 • Erfaring savnes vedr. patienter, der har:
  • cirrose med Child Pugh C
  • infektion med hepatitis B-virus (HBV)
  • gennemgået levertransplantation.

Bivirkninger

Bivirkninger registreret efter markedsføring. 

Almindelige (1-10 %) Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angioødem.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.

Hos patienter, der blev behandlet i 12 uger i kliniske studier, er observeret hovedpine, træthed og kvalme hos ≥ 10% og alvorlige bivirkninger hos 3,2%. 

Interaktioner

 • Kraftige P-glykoprotein- og/eller CYP-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen af sofosbuvir og velpatasvir signifikant. Kombination er kontraindiceret. Gælder fx:
  • carbamazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • rifabutin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Moderate P-gp-induktorer eller moderate CYP3A4-induktor, fx efavirenz, modafinil eller oxcarbazepin, kan nedsætte plasmakoncentrationen af sofosbuvir og velpatasvir. Kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med amiodaron:
  • Amiodaron bør kun anvendes til patienter i sofosbuvirbehandling, hvis alternative antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindicerede.
  • Hvis samtidig behandling ikke kan undgås, bør patienten monitoreres tæt i 48 timer. Patienter i høj risiko for bradyarytmi skal monitoreres kontinuerligt.
  • Patienter i amiodaronbehandling bør som hovedregel ikke påbegynde sofobuvirholdig hepatitis C-behandling. Pga. amiodarons lange halveringstid gælder det samme, hvis behandling med amiodaron er stoppet inden for de sidste par måneder.
  • Tilfælde af svær bradyarytmi og hjerteblok er set hos patienter i samtidig behandling med amiodaron. Mekanismen er ikke fastlagt.
 • Ved samtidig brug af rosuvastatin øges plasmakoncentrationen af denne og dermed øges også risikoen for myopati og rhabdomyolyse. Dosis af rosuvastatin må derfor være højst 10 mg. Da lignende effekt kan forventes for andre statiner, bør lav dosis og tæt monitorering overvejes for disse. Der er dog ikke interaktion med pravastatin.
 • Ved samtidig brug af tenofovirdisoproxilfumarat skal der udvises forsigtighed med hyppig monitorering af nyrefunktionen, idet koncentrationen af tenofovirdisoproxilfumarat øges.
 • Antacida skal indtages mindst 4 timer før eller efter velpatasvir, da opløseligheden af velpatasvir nedsættes, når pH stiger.
 • Samtidig brug af syrepumpehæmmere frarådes. Ved evt. samtidig brug skal sofosbuvir/velpatasvir tages sammen med mad 4 timer før syrepumpehæmmeren, hvoraf dosis ikke bør være højere end svarende til 20 mg omeprazol.
 • Ved samtidig brug af digoxin kan koncentrationen af digoxin øges.
 • Ved samtidig brug af vitamin K-antagonister bør INR monitoreres tæt, da leverfunktionen kan påvirkes under behandlingen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Sofosbuvir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af hepatitis C-virus (HCV) RNA-afhængig RNA-polymerase, som er et essentielt enzym for virusreplikationen.
 • Sofosbuvir er en nukleotid prodrug, der via intracellulær metabolisme især i leveren danner det farmakologisk aktive stof, GS-461203, som kan indbygges i HCV-RNA og virke som en kædeterminator.

Velpatasvir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af det multifunktionelle HCV-NS5A-protein, som er essentielt for virusreplikationen.
 • Velpatasvir hæmmer både det virale RNA og dannelse af virion.

Farmakokinetik

Sofosbuvir 

 • Sofosbuvir er en prodrug, der i hepatocytterne omdannes til den aktive substans GS-461203.
 • Biotilgængeligheden af sofosbuvir øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer (sofosbuvir).
 • Plasmahalveringstid ca. 0,4 timer (sofosbuvir).
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Velpatasvir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400+100 mg (kan dosisdisp.) 491230
28 stk.
173.521,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400+100 mg

Præg:
GSI, 7916
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 400+100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...