Cortiment

A07EA06
 
 

Anvendelsesområder

Induktion af remission ved mild til moderat colitis ulcerosa, når behandling med mesalazin (5-ASA) er utilstrækkelig. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 9 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 9 mg om morgenen med eller uden mad.
 • Anvendes i op til 8 uger.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Truende tarmperforation
 • Lokal bakteriel eller viral infektion.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens.
 • Ved kontinuerlig anvendelse bør der observeres for systemisk påvirkning, se i øvrigt Glukokortikoider.
 • Depottabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Urticaria.
Nedsat plasma-kortisol.
Hyperkorticisme, Hypokaliæmi.
Myalgi.
Hovedpine.
Adfærdsforstyrrelse, Depression, Søvnløshed.
Menstruationsforstyrrelser.
Acne.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Muskelkramper, Rygsmerter.
Tremor.
Angst, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Aggressivitet.
Purpura.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.

Der er også set bivirkninger, som er typiske ved systemisk brug af glukokortikoider

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Biotilgængeligheden er lav for denne dispenseringsform. For glukokortikoider findes der mange data, som ikke tyder på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Glukokortikoid med antiinflammatorisk virkning i tarmen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke klarlagt.
 • Virker overvejende lokalt.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10%.
 • Fordelingsvolumen 0,043 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 13-14 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Depottabletterne frigiver det aktive stof jævnt gennem hele colon.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 9 mg (kan dosisdisp.) 065339
30 stk. (blister)
993,10 33,10

Foto og identifikation

Depottabletter  9 mg

Præg:
MX9
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,8 x 9,8
depottabletter 9 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

07.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...