Alfuzosin "Orion"

G04CA01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 10 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Tabletter 

 • 2,5 mg 3 gange dgl. Dosis kan evt. øges afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.
 • Ældre
  • Initialt 2,5 mg 2 gange dgl.
  • Dosis kan evt. øges langsomt afhængig af effekt til i alt 10 mg dgl. under kontrol af blodtrykket.

Depottabletter 

10 mg 1 gang dgl. under kontrol af blodtrykket. 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Første dosis med depottabletter bør tages om aftenen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 30 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let til moderat nedsat leverfunktion. Dosisreduktion til 2,5 mg dgl. Dosis kan evt. øges til 2,5 mg 2 gange dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion. Kontraindiceret.
 • Depottabletter er kontraindíceret ved nedsat leverfunktion pga. manglende mulighed for dosisreduktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for quinazolinderivater (doxazosin og terazosin).
 • Tilstande med lavt blodtryk, inkl. hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager antihypertensive midler.
 • Forsigtighed bør udvises ved hjertepatienter (angina pectoris).
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QTc-forlængelse i anamnesen eller patienter, som tager lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet, skal evalueres inden og under administration af alfuzosin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Utilpashed.
Hovedpine.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Angina pectoris.
Leverinsufficiens.
Angioødem.
Ikke kendt Neutropeni.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.
Priapisme.
Cerebral iskæmi*.

* Er set hos patienter med underliggende cerebrovaskulære forstyrrelser. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af calciumantagonister (diltiazem, nifedipin, verapamil) kan medføre en kraftig hypotensiv reaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med generelle anæstetika, hvorfor behandling bør pauseres 24 timer før anæstesi.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ritonavir) kan øge koncentrationen af alfuzosin i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Blokerer selektivt postsynaptiske α1-receptorer. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med alfuzosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.
 • Ca. 11% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

 

Indholdsstoffer

Alfuzosinfilmovertrukne tabletter  2,5 mgdepottabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, depottabletter 10 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 374412
90 stk. (blister)
57,20 1,91
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 107215
30 stk. (blister)
41,25 1,03
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 564356
90 stk. (blister)
77,35 0,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Prostazosin TEVA, Alfuzosin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Sandoz" Sandoz, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Stada" STADA Nordic, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Teva" TEVA, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Bundisarin Aristo Pharma Nordic, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
X, 31
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
X, 47
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...