Mydrane

S01FA56
 
 

Sympatomimetisk øjenmiddel med α-receptorstimulerende virkning til lokal brug i kombination med et antikolinergikum og lidocain.  

Anvendelsesområder

Præoperativ pupildilatation (mydriasis) og intraokulær anæstesi under kirurgiske indgreb. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg tropicamid, 3,1 mg phenylephrinhydrochlorid og 10 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,2 ml injiceres langsomt i øjets forreste kammer (intrakameralt) i begyndelsen af det kirurgiske indgreb.
 • Bør kun anvendes til patienter, som har vist tilfredsstillende pupildilatation med topikal mydriatisk behandling.
 • 5 minutter forud for den præoperative, antiseptiske procedure og første incision dryppes 1-2 dråber anæstesiøjendråber i øjet.

 

For yderligere instruktioner om håndtering af lægemidlet før administration, se håndtering

 

Bemærk: 

 • Én ampul til et enkelt øje.
 • Må kun administreres af øjenkirurg.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Kendt overfølsomhed over for anæstetika af amidtypen
 • Kendt overfølsomhed over for atropinderivater.

Forsigtighedsregler

 • Der bør ikke injiceres supplerende dosis pga. risiko for tab af corneaendotelceller, og idet der ikke er dokumentation for en add-on effekt,
 • Phenylephrin har sympatomimetisk effekt, som kan påvirke patienter med:
  • hypertension
  • hjertesygdom
  • hypertyroidisme
  • aterosklerose
  • prostataproblemer.
 • Anbefales ikke til kataraktoperation i kombination med vitrektomi på grund af phenylephrins vasokonstringerende effekt.
 • Patienten bør advares mod at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe synsevnen er påvirket.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet intraokulært tryk, Keratitis, Maculaødem, Okulær hyperæmi, Ruptur af bagerste linsekapsel.
Hypertension.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader en meningsfuld risikovurdering. Den systemiske absorption af phenylephrin er lav. Der er ingen data for tropicamid. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption hos moder er ringe, og barnet forventes ikke eksponeret. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Phenylephrin 

 • Stimulerer a-receptorer i pupillens dilatationsmuskel, og derved opnås mydriasis.

Tropicamid 

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis.

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen. Hæmmer den ioniske tilbagestrømning, der er nødvendig for impulsindledning og -overførsel, og stabiliserer derved den neuronale membran.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Ampullen åbnes og klargøres som beskrevet i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Skal anvendes umiddelbart efter åbning af ampullen.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Oftalmol.) injektionsvæske, opl. 0,2+3,1+10 mg/ml 540220
20 stk. (0,6 ml)
1.698,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...