Xelevia

A10BH01
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer. 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, sulfonylurinstof eller et glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof eller metformin og et glitazon, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombinationsbehandling med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sitagliptin. 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • I kombination med metformin og/eller et glitazon, bør dosis af sitagliptin administreres samtidigt.
 • I kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
 • Må ikke anvendes til børn 10-17 år pga. utilstrækkelig virkning.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 10 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25 mg 1 gang dgl. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Akut pancreatitis i anamnesen, fordi DPP-IV-hæmmere kan medføre risiko for udvikling af akut pancreatitis.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal sitagliptin seponeres.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hypoglykæmi*.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Trombocytopeni.
Ikke kendt Pancreatitis.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Artralgi, Artropati, Rygsmerter.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.
Interstitiel lungesygdom.
Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis  (herunder Stevens-Johnsons syndrom).
Kutan vasculitis.

* Hypoglykæmi ses ved kombination med insulin eller sulfonylurinstof. 

 

Akut nyresvigt kan kræve dialysebehandling. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Sitagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Sitagliptinfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 090748
56 stk. (blister) (Paranova)
441,85 31,56
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 374649
56 stk. (blister) (2care4)
336,95 24,07
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 584438
56 stk. (blister) (Orifarm)
305,00 21,79
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 028892
98 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 09-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 040194
98 stk. (blister) (2care4)
951,60 38,84
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 413445
28 stk. (blister) (2care4)
303,30 21,66
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 046255
56 stk. (blister) (2care4)
388,05 13,86
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 509420
56 stk. (blister) (Orifarm)
387,80 13,85
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 137207
98 stk. (blister) (2care4)
635,30 12,97
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 428478
98 stk. (blister) (Orifarm)
633,00 12,92
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 046586
98 stk. (blister) (2care4)
1.238,10 12,63

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Januvia MSD, Sitagliptin, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
221
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 6,3 x 6,3
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
112
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
277
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...