Mydriacyl®

S01FA06
 
 

Anvendelsesområder

Kortvarig pupildilatation fx før oftalmoskopi. Til løsning af synekier ved iritis. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 0,5 % eller 1 %. 1 ml indeholder 5 mg eller 10 mg tropicamid. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • 1 dråbe 0,5 % ca. 30 min. før oftalmoskopi
  • Ønskes hurtig virkning, kan der dryppes med 1 % hvert 5. min. i alt 3 gange.

Bemærk: 

  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.
  • Personer med stærkt pigmenteret iris kan kræve højere styrke eller yderligere doser.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
  • Forsigtighed tilrådes ved anvendelse hos børn og personer, som er modtagelige over for antikolinerge virkninger pga. den øgede risiko for systemisk toksicitet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Mundtørhed, Obstipation.
Feber.
Excitation, Hallucinationer, Konfusion.
Ansigtsrødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet intraokulært tryk, Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Bradykardi.
Conjunctivitis, Corneaødem, Keratitis.
Koordinationsbesvær.
Adfærdsforstyrrelse.
Urinretention.
Ikke kendt Korneal uklarhed.
Svimmelhed.
Psykose.
Synkope.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Ingen data for systemisk absorption. Der er ikke humane data, som tillader et meniningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

  • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis. Ved højere koncentrationer (10 mg/ml) lammes akkommodationen.
  • Virkning indtræder efter 15-30 minutter. Virkningsvarighed 0,5-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,3-5,7. 

 

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Tropicamidøjendråber, opløsning  0,5%øjendråber, opløsning  1%

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,5%, øjendråber, opløsning 1%

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,5% 043182
Pipettefl. a 15 ml
80,80
(B) øjendråber, opløsning 1% 143586
Pipettefl. a 15 ml
80,80
 
 

Revisionsdato

13.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...