Hydropol

S03CA04
 
 

Øjen- og  øremiddel indeholdende svagt virkende glukokortikoid og antibiotika. 

Anvendelsesområder

 • Lokal antiinflammatorisk øjenbehandling.
 • Øregangseksem og otitis externa forårsaget af tetracyklin/polymyxinfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Øjen- og øredråber, suspension. 1 ml indeholder 15 mg hydrocortisonacetat, 5 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 10.000 IE polymyxin-B-sulfat. 

Doseringsforslag

Øjendråber 

 • Voksne
  • 1-2 dråber i det inficerede øje 3 gange dgl. Behandlingen bør ikke udstrækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

 

Øredråber 

 • Voksne
  • 2-4 dråber i det inficerede øre 3 gange dgl.

 

 • Bemærk:
 • Okulære bakterielle infektioner bør ikke behandles med kombinationspræparater.
 • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Øjendråber 

 • Akut herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Øredråber  

 • Virusinfektioner i det ydre øre
 • Perforeret trommehinde
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Øjendråber 

 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed bør især udvises ved behandling af børn.
 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

 

Bivirkninger

Bivirkningerne i skemaet er registreret udelukkende ved brug af præparatet til øjnene

Ved behandling i ørerne kan anvendelse over flere uger forårsage kontaktdermatitis i øregangen. Allergiske reaktioner kan forekomme, men er sjældne. 

Almindelige (1-10 %) Corneal abrasio, Glaukom  (efter langvarig brug), Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneaperforation.
Ikke kendt Forhøjet intraokulært tryk, Katarakt, Sekundær okulær infektion, Øjensmerter.
Hypersensitivitet.
Kontaktdermatitis.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen undersøgelse af den systemiske absorption. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Oxytetracyclin 

 • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
 • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
 • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

 • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
 • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Hydrocortison 

 • Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

Oxytetracyclin 

 • Ingen oplysninger.

Polymyxin B 

 • Ingen oplysninger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tuben rystes før hver brug. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned.

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml  (2care4) 422846
5 ml
174,10

Substitution

øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
Hydrocortison m.Terram.+Polym. Pfizer, Hydrocortison, Oxytetracyclin, Polymyxin B, øjen- og øredråber, suspension 15 + 5 + 1 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...