Duroferon

B03AA07
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af jernmangel

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder ferrosulfat (svarende til 100 mg jern). 

Doseringsforslag

Jernmangelanæmi 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl.


Profylaktisk behandling 

 • Voksne. 100 mg dgl.
 • Gravide. Fra 10. svangerskabsuge anbefales en dosis svarende til 40-50 mg dgl. (100 mg hver 2. dag).
 • Bloddonorer. 100 mg 1 gang dgl. i 14 dage efter hver tapning.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn på grund af relativt stor enkeltdosis.
 • Depottabletterne:
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke suges, falde hen i munden eller tygges, se Forsigtighedsregler.
  • Tages med et glas vand.
  • Tages før eller sammen med et måltid.

• Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.  

Kontraindikationer

 • Hæmosiderose
 • Hæmokromatose.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke suges, falde hen i munden eller tygges pga. risiko for orale ulcera og misfarvning af tænderne.
 • Farver afføringen sort.
 • Aspiration af ferrosulfat tabletter kan give nekrose i bronkieslimhinderne og kan dermed medføre hoste, hæmoptyse, bronkostenose og/eller lungeinfektion. Ældre og andre med synkebesvær bør kun behandles med jernsulfat tabletter efter omhyggelig vurdering af risiko for aspiration.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Afføringen farves sort, Diarré, Kvalme, Obstipation, Pyrosis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Ulcerationer og strikturer i øsofagus.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning, Hævelse eller misfarvning af tunge eller mundhule.
Anafylaktisk reaktion.

Ældre og andre med synkebesvær har risiko for øsofageale læsioner, bronkial nekrose og bronkiestenose. Se endvidere Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Jernpræparater kan nedsætte biotilgængeligheden af en række andre lægemidler, hvorfor man skal være særlig opmærksom. I de fleste tilfælde kan interaktionen undgås ved at anvende lægemidlerne med forskudt indtagelsestidspunkt. For yderligere information se tabel 1 i Orale midler (jern og kombinationer).
 • Dosisjustering af levothyroxin eller zink kan være nødvendig ved samtidig brug af jern.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk tilskud. Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for oralt jerntilskud uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Adsorberet jern udnyttes i hæmoglobinsyntesen.
 • Ved store doser aflejres jern desuden i depoter i lever og knoglemarv.

Farmakokinetik

 • Absorberes i tilstrækkeligt omfang fra mave-tarmkanalen.
 • Tabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) depottabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 571579
100 stk.
116,45 2,53
(HA) depottabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 530800
200 stk.
202,40 2,12

Substitution

depottabletter 100 mg
Ferro Duretter ACO, Ferrosulfat, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  100 mg  (2care4)

Præg:
DD, A
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,2 x 10,2
depottabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...