Emerade

C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen (autoinjektor). 1 dosis (1 pen) indeholder 150 mikrogram, 300 mikrogram eller 500 mikrogram adrenalin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Legemsvægt > 60 kg: 300 - 500 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt < 60 kg: 300 mikrogram dybt i.m.

 

Unge 

 • Legemsvægt > 30 kg: Som voksne.

 

Børn 

 • Legemsvægt > 30 kg: 300 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt 15 - 30 kg: 150 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt < 15 kg: I livstruende situationer 150 mikrogram dybt i.m.

 

Bemærk: 

Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.  

 

Vejledning i brug af pen 

 • Beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • Pennen stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk.
 • Autoinjektoren holdes fastpresset mod låret i 5 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: 

Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension.
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Kardiomyopati.
Ikke kendt Angina pectoris, Arytmier.
Svimmelhed.
Infektioner.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Tremor.
Angst, Hallucinationer.
Hypertension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasokonstriktion.

I sjældne tilfælde hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

 • Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning.
 • Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator.
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
 • Må ikke fryses.
 • Ved uklarhed eller misfarvning skal præparatet kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske, opl. i pen  150 mikrograminjektionsvæske, opl. i pen  300 mikrograminjektionsvæske, opl. i pen  500 mikrogram

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram, injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 535938
1 stk.
469,50 1.565,00
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 528027
2 stk.
922,15 1.536,92
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 090156
1 stk.
469,50 782,50
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 185060
2 stk.
922,15 768,46
(B) injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram 041216
1 stk.
499,10 499,10
(B) injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram 134539
2 stk.
981,40 490,70

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...