Ezetimib "Stada"

C10AX09
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol. Hæmmer absorptionen af kolesterol. 

Anvendelsesområder

 • Tillæg til diætbehandling.
 • Primær hyperkolesterolæmi sammen med et statin til patienter, som ikke kan behandles optimalt med statin alene.
 • I kombination med et statin til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser ved koronar hjertesygdom og akut koronarsyndrom i anamnesen.
 • Som monoterapi til patienter, hvor behandling med et statin ikke kan anvendes.
 • Homozygot familiær hyperkolesterolæmi sammen med et statin.
 • Homozygot sitosterolæmi (fytosterolæmi).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg ezetimib. 

Doseringsforslag

Voksne 

10 mg dgl.
 

Bemærk

 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 6-17 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Forsigtighedsregler

 • Bør på grund af manglende erfaring ikke anvendes ved moderat til svær leverinsufficiens (Child Pugh 7-15).
 • Patienten skal være opmærksom på uforklarede muskelsmerter eller muskelsvaghed. Ved mistanke om myopati eller ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse, skal ezetimib og evt. andre midler med potentiel muskelpåvirkning (fx statin) seponeres.

Bivirkninger

Generelt milde og forbigående.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens.
Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Smerter.
Leverpåvirkning.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Hypertension, Ødemer.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Pancreatitis.
Svimmelhed.
Cholecystitis, Hepatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, anafylaksi og angioødem).
Myopati, Rhabdomyolyse.
Depression.
Dyspnø.
Erythema multiforme.

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed kan være set i forbindelse med samtidig statinbehandling. 

Interaktioner

 • Anionbyttere (fx colestyramin) nedsætter absorptionen af ezetimib. Ezetimib bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter anionbyttere.
 • Ciclosporin kan øge virkningen af ezetimib.
 • Kombination med gemfibrozil kan øge koncentrationen af ezetimib 1,7 gange. Opmærksomhed på evt. risiko for galdesten. Erfaring savnes ved kombination med andre fibrater.
 • Ved eksisterende behandling med coumarin antikoagulantia bør INR monitoreres ved tilføjelse af ezetimib.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af den intestinale absorption af kolesterol og plantesteroler. Virker i ileums børstesøm.  

Farmakokinetik

 • Konjugeres i tyndtarm og i lever til farmakologisk aktivt ezetimibglucuronid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (ezetimibglucuronid) og 4-12 timer (ezetimib).
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer (ezetimib og ezetimibglucuronid). Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg 134550
30 stk. (blister)
67,95 2,27
(B) tabletter 10 mg 151780
100 stk. (blister)
71,95 0,72

Substitution

tabletter 10 mg
Ezetimib "Actavis" TEVA, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Krka" KRKA, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Medical Valley" Medical Valley, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Mylan" Mylan, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimib "Sandoz" Sandoz, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimibe "Accord" Accord, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetimibe "Orion" Orion Pharma, Ezetimib, tabletter 10 mg
Ezetrol Organon Denmark, Ezetimib, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...