Acitretin "Orifarm"

D05BB02
 
 
Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Syntetisk derivat af A-vitamin.

Anvendelsesområder

 • Svær psoriasis, hvor konventionel terapi har vist sig uden effekt.
 • Kan anvendes i kombination med PUVA-behandling, UVB-behandling eller lokalbehandling.
 • Svært invaliderende tilfælde af morbus Darier hos voksne.

  

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 10 mg eller 25 mg acitretin. 

Doseringsforslag

Individuel. 

 

Voksne 

 • Initialt 25-30 mg dgl. fordelt på 1-3 doser i 2-4 uger.
 • Døgndosis må ikke overstige 75 mg.
 • Når terapeutisk effekt er opnået, justeres dosis, afhængig af individuel tolerance.

Børn 

 • 0,5 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • I svære tilfælde op til 1 mg/kg legemsvægt i døgnet i en begrænset periode.
 • Døgndosis må ikke overstige 35 mg.

 

I kombination med PUVA- eller lysbehandling kan dosis oftest reduceres. 

 

Bemærk: 

 • Stoffet absorberes bedst, hvis kapslerne indtages i forbindelse med et fedtholdigt måltid eller med et glas mælk.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjet blodlipidniveau
 • Hypervitaminosis A
 • Der bør i behandlingsperioden ikke gives tilskud af A-vitamin.
 • Samtidig brug af tetracycliner eller methotrexat, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

På grund af nedsat effekt af hormonale kontraceptiva ved samtidig indgift af acitretin, tilrådes det at supplere med en anden kontraceptionsmetode.  

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Kontrol af leverfunktion, P-kreatinin, P-kolesterol og P-triglycerider skal foretages, før behandlingen indledes samt hver 3. måned, så længe behandlingen varer.
 • Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  1. at kvinden ikke er gravid
  2. at der anvendes sikker antikonception, der skal fortsættes i mindst 3 år efter seponering af behandlingen
  3. graviditetstest 1 gang månedligt tilrådes
  4. kvinden er informeret om, at der i tilfælde af graviditet under behandlingen vil være tungtvejende grunde til at anbefale svangerskabsafbrydelse.

Vælges p-piller som antikonception, bør behandlingen med acitretin først indledes i 2. p-pille-cyklus.  

 

Knogleforandringer 

 • Patienter i længerevarende behandling bør undersøges med jævne mellemrum for så tidligt som muligt at afsløre evt. ændringer i knoglevæv.
 • Ved tegn på knogleforandringer må fortsættelse af behandlingen vurderes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Cheilitis, Mundtørhed, Tørre læber.
Forhøjede levertransaminaser.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Tørst.
Epistaxis, Rhinitis, Tørhed i næsen.
Alopeci, Hudkløe, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Keratitis, Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Intolerance over for kontaktlinser.
Artralgi, Myalgi.
Onykoreksi, Rødme, Seborré.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Hepatitis.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01 %) Corneal ulceration, Natteblindhed.
Rektal blødning.
Osteomalaci.
Benign intrakraniel trykstigning, Paræstesier, Perifer neuropati.
Ikke kendt Høretab, Tinnitus.
Tab af øjenvipper og -bryn.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Vulvovaginitis.
Dysfoni.
Eksfoliativ dermatitis, Erytem.
Systemisk vaskulær lækage-syndrom.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan øge frekvensen af bivirkningen, benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig indgift af methotrexat øger risikoen for levertoksicitet.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva nedsættes af acitretin.
 • Acitretin nedsætter delvist phenytoins proteinbinding. Den kliniske betydning af dette er dog endnu ukendt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for teratogenicitet. Der er meget få data. Acitretin er beslægtet med tretinoin, der er et potent teratogen, og acitretin må derfor ikke anvendes under graviditet. 

Se endvidere Retinoider mod psoriasis.  

Referencer: 1550, 3966, 4049, 4050, 4051

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

For behandling af kvinder med acitretin gælder specifikke regler i forhold til udlevering, graviditetstest og kontraception. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. 3 års karantæne.

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Syntetisk retinsyreanalog.
Acitretin normaliserer epidermiscellernes proliferation, differentiering og forhorning.
Virkningen er symptomatisk, og mekanismen er for nærværende stort set ukendt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40%. Samtidig fødeindtagelse forøger biotilgængeligheden til ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til de aktive metabolitter 13-cis-acitretin og etretinat.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer (acitretin), ca. 60 timer (13-cis-acitretin) og ca. 120 dage (etretinat). Enterohepatisk recirkulation forekommer
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Acitretinhårde kapsler  10 mg  (Orifarm Generics) hårde kapsler  25 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) , hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) , hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 526613
50 stk. (blister)
188,00 13,16
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 419145
100 stk. (blister)
335,00 11,73
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 592459
50 stk. (blister)
424,90 11,90
(NBS) (Derm.Ven.) hårde kapsler 25 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 591645
100 stk. (blister)
810,00 11,34

Substitution

hårde kapsler 10 mg
Neotigason TEVA, Acitretin, hårde kapsler 10 mg
 
hårde kapsler 25 mg
Neotigason TEVA, Acitretin, hårde kapsler 25 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
68
Kærv: Ikke relevant
Farve: Offwhite, Brun
Mål i mm: 5,1 x 14,1
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  25 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
69
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Brun
Mål i mm: 6,6 x 19,2
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4051. Schaefer C, Meister R, Weber-Schoendorfer C. Isotretinoin exposure and pregnancy outcome: an observational study of the Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010; 281(2):221-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444462 (Lokaliseret 17. december 2018)


4049. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol. 1992; 26(4):599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1597546 (Lokaliseret 17. december 2018)


4050. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med. 1985; 313(14):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.04.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...