Ginkgo (Naturlægemiddel)

N06DX02
 
 

Godkendt SPC

 • Bio-Biloba

Anvendelsesområder

 • Længerevarende symptomer på hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed.
 • Svimmelhed og øresusen.
 • Tendens til kolde hænder og fødder.
 • Gangudløste smerter som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

Anden tilgrundliggende sygdom skall være udelukket før behandlingsstart. 

Se endvidere:

Doseringsforslag

Børn 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes 2 uger før planlagt operation pga. øget blødningstendes.
 • Forsigtighed ved
  • øget risiko for blødning
  • samtidig AK-behandling
  • epilepsi pga. mulig nedsat virkning af antiepileptika eller nedsat krampetærskel
  • østrogenrecepterfølsom brystkræft pga. øget risiko for recidiv.

Interaktioner

Kan muligvis forstærke virkningen af 

 • orale antikoagulantia
 • antiepileptika.

Muligvis øget blødningsrisiko ved samtidig brug af NSAID (incl. ASA). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

 


Se endvidere

Indholdsstoffer

 
 
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...