VIATIM®

Udgået: 19.04.2021
J07CA10
 
 

Vaccine mod tyfus og hepatitis A. 

Anvendelsesområder

 • Aktiv, samtidig immunisering mod tyfus- og hepatitis A-virus-infektion hos voksne og unge > 16 år.
 • Vaccinen anbefales til personer, der ikke er beskyttet mod hepatitis A og rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk, samt til personer, som ikke er beskyttet mod hepatitis A og lever i nær kontakt med bærere af S. typhi.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT.  

Dispenseringsform

Opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension i sprøjte. 1 tokammersprøjte (i alt 1 ml) indeholder 160 enheder hepatitis A-virusantigen (inaktiveret) og 0,025 mg Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år 

 • Primær immunisering
  • 1 dosis (á 1 ml) i.m.
  • Beskyttende antistofniveau opnås efter 14 dage.
 • Boosterdosis
  • Efter primær immunisering med VIATIM®
   • Fortsat immunisering mod både hepatitis A og tyfus
    • 1 dosis (á 1 ml) i.m. ca. 36 mdr. efter primær immunisering.
   • Fortsat immunisering kun mod hepatitis A
    • 1 dosis monovalent hepatitis A-vaccine senest 36 mdr. efter primær immunisering, dog helst allerede efter 6-12 mdr.
   • Efter primær immunisering med monovalent hepatitis A-vaccine
    • Immunisering mod tyfus og fortsat immunisering mod hepatitis A
     • 1 dosis (á 1 ml) i.m. senest 36 mdr. efter primær immunisering mod hepatitis A, dog helst allerede efter 6-12 mdr.

Injektion 

 • Vaccinen gives som langsom i.m. injektion i deltoid-regionen.
 • Kan dog gives som s.c. injektion til patienter med trombocytopeni eller risiko for blødning.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Der forventes ikke interferens ved samtidig immunisering med flg. vacciner på separate injektionssteder:
  • Difteri-tetanus-vaccine
  • Gul febervaccine
  • Hepatitis B-vaccine
  • Rabiesvaccine.
 • Samtidig administration af vaccinen og immunglobulin er ikke undersøgt. Monovalent hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker dog ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelse mod hepatitis A efter indgivelse af boosterdosis forventes i 10 år, men formentlig i mindst 25 år.
 • Ved fortsat risiko for tyfus bør revaccineres mod tyfus med én dosis tyfus-Vi-polysaccharidvaccine hvert 3. år.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for:  

 • Indholdsstofferne
 • Formaldehyd
 • Neomycin.

Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Vaccination udsættes ved akut, alvorlig sygdom med feber.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kraftesløshed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme.
Feber.
Artralgi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01 %) Granulomer på indstiksstedet*.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Anafylaktisk reaktion, Serumsyge.
Paræstesier.
Forværret astma*.

* Denne bivirkning er set efter immunisering med monovalente vacciner (hepatitis A eller tyfus). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for tyfusvaccine, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For hepatitis A-vaccine er der data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4357, 4358

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

 • Mod hepatitis A-virus
  • Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV).
 • Mod tyfus
  • Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod Salmonella enterica med serotypen typhi.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Hepatitis A-virusantigen
  • Inaktiveret hepatitis A-virus stamme GBM
  • Dyrket på MRC-5 humane diploide celler
  • Adsorberet på aluminiumhydroxid
  • Antigenindholdet angives i enheder over for firmaets interne reference.
 • VI (virulens antigen) fra Salmonella typhi
  • Renset Salmonella typhi TY2 Vi (virulens antigen) kapselpolysaccharid.

Håndtering 

 

Klargøring af injektionssprøjte  

 • Klargøres umiddelbart før injektion.
 • Sprøjten omrystes før blanding.
 • Indholdet i sprøjtens to kamre blandes ved langsomt at trykke stemplet frem.
 • Sprøjten omrystes igen efter blanding.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte 062440
1 stk.
Udgået 19-04-2021

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...