Vivotif®

J07AP01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med S. typhi.
 • Vaccinen anbefales til:
  • Personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk
  • Personer, som lever i nær kontakt med bacilbærere.

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 2 mia. levende, svækkede bakterier (Salmonella entirica serovar typhi, stamme Ty21a). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 1 enterokapsel på tom mave og mindst 1 time før et måltid på dag 1, 3 og 5.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal tages med et glas vand (højst 37°C) på tom mave og mindst 1 time før et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele hurtigst muligt og må ikke tygges. Det er en forudsætning for at opnå virkning, fordi vaccinen inaktiveres af mavesyre.
 • Vaccinen kan gives samtidig med eller uafhængigt af andre levende og inaktiverede vacciner samt immunglobulin.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

 • Vaccination bør udskydes i tilfælde af gastro-intestinale infektioner.
 • I tilfælde af antibiotikabehandling bør vaccination udskydes i mindst 3 døgn efter endt behandling.
 • Ved antibiotikabehandling, der startes inden for 3 døgn efter endt vaccination, har vaccinen ikke sikker effekt.
 • Malariaprofylakse med mefloquin eller doxycyclin må tidligst påbegyndes 3 dage efter sidste vaccinedosis.


Beskyttelse 

 • Revaccination anbefales hvert 3. år ved rejse/ophold i områder, hvor der er risiko for tyfus.
 • Ved revaccination gives 3 kapsler som ved primærvaccination.
 • Beskyttelsen er ca. 70%.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Vaccination bør udskydes ved: 

 • Gastro-intestinal infektion
 • Behandling med antibiotika.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke kendt Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Artralgi, Rygsmerter.
Paræstesier.
Dermatitis.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion hos barnet. Den ene af de tilgængelige orale tyfusvacciner kan indeholde phthalater og bør undgås under graviditet, da phthalater er mistænkt for reproduktionstoksiske effekter. Se i produktresumé eller medfølgende indlægsseddel, om vaccinen indeholder phthalater. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion af barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Aktiv immunisering ved fremkaldelse af specifikt lokalt immunrespons i mave-tarmkanalen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder levende, svækkede, ikke-patogene bakterier af Salmonella entirica serovar typhi.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 2 Mia. bakterier 068765
3 stk. (blister)
176,45

Foto og identifikation

Enterokapsler  2 Mia. bakterier

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rosa, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
enterokapsler 2 Mia. bakterier
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...