Hypotron

C01CA17
 
 

Sympatomimetikum til behandling af svær ortostatisk hypotension.  

Anvendelsesområder

Svær ortostatisk hypotension på grund af autonom dysfunktion, når korrigerbare faktorer er blevet udelukket, og når andre former for behandling er utilstrækkelige. 

Dokumentation for klinisk effekt, i form af reduceret faldhyppighed, bedre livskvalitet eller øget evne til at gennemføre almindelige daglige aktiviteter, mangler. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg eller 5 mg midodrin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 2,5 mg 3 gange dgl.
 • Kan øges ugentligt op til vedligeholdelsesdosis 10 mg 3 gange dgl.
 • Sidste dosis tages mindst 4 timer før sengetid pga. risiko for hypertension i liggende stilling.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes pga. manglende viden. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig organisk hjertesygdom, fx bradykardi, hjerteanfald, kongestivt hjertesvigt, kardielle ledningsforstyrrelser eller aortaaneurisme.
 • Hypertension
 • Alvorlig okklusionssygdom i blodkar, cerebrovaskulære okklusioner og karspasmer
 • Alvorlig prostatasygdom
 • Urinretention
 • Proliferativ diabetisk retinopati
 • Fæokromocytom
 • Hyperthyreose
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Alvorlige forstyrrelser i det autonome nervesystem pga. risiko for yderligere reduktion i blodtrykket i stående stilling
 • Aterosklerotisk sygdom, især angina intestinalis og claudicatio
 • Prostatasygdom pga. risiko for urinretention
 • Ældre pga. utilstrækkelige data. Forsigtig dosistitrering anbefales.

Blodtrykket bør overvåges pga. risiko for hypertension i liggende stilling, og patienter skal anmodes om straks at indberette symptomer som brystsmerter, palpitationer, dyspnø, hovedpine og sløret syn. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dysuri.
Hudkløe  i hovedbunden, Piloerektion.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Kvalme, Stomatitis.
Kulderystelser.
Hovedpine, Paræstesier.
Urinretention.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Hypertension  i liggende stilling.
Ikke almindelige (0,1-1%) Refleksbradykardi.
Excitation.
Stærk vandladningstrang.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Angst, Konfusion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med sympatomimetika og andre vasokonstriktoriske stoffer bør undgås pga. risiko for markant stigning i blodtrykket.
 • Midodrin kan forstærke den hjertefrekvenssænkende virkning af digoxin og andre midler, der direkte eller indirekte reducerer hjertefrekvensen. Ved samtidig behandling med digoxin kan der opstå hjerteblok, og kombinationen frarådes.
 • Midodrins virkning blokeres af α-adrenerge antagonister, som doxazosin, terazosin og phentolamin.
 • Samtidig behandling med mineralokortikoider eller glukokortikoider kan øge risikoen for glaukom eller øget intraokulært tryk.
 • Den aktive metabolit, desglymidodrin, er substrat for CYP2D6. Samtidig administration af hæmmere af CYP2D6, fx bupropion, fluoxetin og paroxetin, kan øge plasmaniveauet af desglymidodrin og potentielt øge risikoen for bivirkninger.
 • Midodrin er hæmmer af CYP2D6, hvilket kan være af klinisk relevans for stoffer, som hovedsageligt metaboliseres af CYP2D6, fx tricykliske antidepressiva, visse β-blokkere, SSRI, antiarytmika (flecainid og propafenon) og MAO-B-hæmmere, især hvis det aktive stof også har et smalt terapeutisk indeks.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af midodrin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Symptomer på overdosering er som bivirkninger. 

Behandling: α-sympatolytika, fx nitroprussid, phentolamin eller nitroglycerin. Bradykardi og bradykardielle ledningsforstyrrelser kan blokeres med atropin. 

Farmakodynamik

Prodrug af desglymidodrin, som har sympatomimetisk aktivitet med direkte og selektiv virkning på de perifere α-1-adrenerge receptorer. Hermed udløses vasokonstriktion af det venøse system og øgning af den perifere arterielle modstand. Dette resulterer i øget venøst tilbageløb til hjertet og øget systemisk blodtryk.  

Stimulation af de α-adrenerge receptorer i blæren og ureter øger tonus i lukkemusklen. 

Farmakokinetik

 • Midodrin er en prodrug, som hydrolyseres i tarm og plasma til den aktive substans desglymidodrin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (desglymidodrin).
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (desglymidodrin).
 • Over 90 % udskilles gennem nyrerne.
 • Den aktive metabolit, desglymidodrin, er dialyserbar.

Indholdsstoffer

Midodrintabletter  2,5 mgtabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 506553
50 stk. (blister)
595,85 142,99
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 469899
100 stk. (blister)
1.133,15 135,98
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 032257
50 stk. (blister)
727,50 87,30
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 417898
100 stk. (blister)
1.393,60 83,61

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
MID, 2.5
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
MID, 5
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Orange
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

24.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...