Otazem

S02BA08
 
 

Øremiddel indeholdende stærkt virkende glukokortikoid. 

Anvendelsesområder

Behandling af øreeksem hos voksne med intakt trommehinde. 

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning i enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 100 mikrogram fluocinolacetonid (svarende til 250 mikrogram pr. ml øredråber). 

Doseringsforslag

Indholdet af én enkeltdosisbeholder dryppes i det afficerede øre 2 gange dgl. i 7 dage. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 17 år.  

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre glukokortikoider.
 • Virusinfektioner i ydre øregang inkl. varicella og herpes simplex infektioner
 • Svampeinfektioner.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på overfølsomhed (bl.a. hududslæt) skal præparatet straks seponeres.
 • Ved samtidig infektion, hvor den antibakterielle behandling ikke har den ønskede effekt, skal brugen af fluocinolonacetonid øredråberne seponeres, indtil infektionen er sufficient behandlet.
 • Sikkerhed og effekt ved perforeret trommehinde er ikke belyst. Forsigtighed ved kendt eller mistænkt perforation, eller hvor der er en risiko for perforation af trommehinden.
 • Kontakt med øjnene skal undgås.
 • Behandlingen bør forbeholdes tørt øreeksem.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være katarakt, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øregener.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (tørhed, kløe i øret).
Brændende fornemmelse i huden.
Hudirritation, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kontaktdermatitis.
Dermatitis, Folliculitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Infektioner.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af aluminiumsposen: Kan opbevares i højst 3 måneder beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) Øredråber, opl. i endosis 250 mikrogram/ml 529949
30 x 0,4 ml
114,80

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...