Prometazin "Actavis"

R06AD02
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg promethazinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg.
 • Dosis tages 30-60 min. før afrejse.


Søvnløshed 

 • Voksne. 25 mg før sengetid.


Allergiske sygdomme 

 • Voksne og børn > 15 år. 25 mg 2-4 gange dgl.


Bemærk: 

 • Kontraindiceret til børn under 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Promethazin og dets metabolitter udskilles bl.a. via urinen. Manglende erfaring ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed anbefales ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 2 år, på grund af risiko for fatal respirationsdepression.
 • CNS-depression.
 • Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

 • På grund af promethazins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved:
  • Respirationsdepression
  • Myasthenia gravis
  • Søvnapnø
  • Nedsat krampetærskel
  • Koronararteriesygdom
 • Misbrug af promethazin er forekommet. Forsigtighed ved tidligere misbrug.

Risiko for antikolinerg belastning 

Promethazin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Akkommodationsbesvær.
Svimmelhed.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bloddyskrasi.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Arytmier.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Ekstrapyramidale gener.
Spisevægring.
Fotosensibilitet.
Hypotension.
 • Børn: De antikolinerge effekter ses oftest hos småbørn, mens rastløshed, mareridt og konfusion kan ses hos større børn.
 • Ældre: Konfusion og antikolinerge bivirkninger ses oftere hos ældre.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytika, antipsykotika, hypnotika og alkohol. Alkohol bør undgås under behandlingen.
 • Kan øge MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn bør undgås.
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af kolinesterasehæmmere.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved anvendelse under fødsel eller nær terminen har der været meddelelser om neurologiske forstyrrelser, respirationsdepression og påvirkning af trombocytaggregationen hos barnet. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der endvidere kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet.  

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

 

Referencer: 3711, 3908

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
  Promethazin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Den vestibulære stimulation nedsættes og labyrintfunktionen hæmmes. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
 • Virkningsvarighed 4-12 timer.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-14 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 545827
100 stk. (blister)
62,20 0,62

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Phenergan Sanofi, Promethazin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Prometazin "Orifarm" Orifarm Generics, Promethazin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
C25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 9,8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3908. Bártfai Z, Kocsis J, Puhó EH et al. A population-based case-control teratologic study of promethazine use during pregnancy. Reprod Toxicol. 2008; 25(2):276-85, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18272326 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...