Fotivda

L01EK03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Avanceret renalcellekarcinom som 1. linje-behandling eller efter tidligere cytokinbehandling for avanceret sygdom.

Tivozanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 890 mikrogram eller 1.340 mikrogram tivozanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.340 mikrogram 1 gang i døgnet i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Svære eller uacceptable bivirkninger kræver midlertidig dosisreduktion eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages erstatningsdosis. Næste dosis skal tages på næste planlagte tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed og tæt monitorering tilrådes.
 • Dosis nedsættes til 1.340 mikrogram hver 2. dag ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon.  

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme). Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere tromboemboliske hændelser.
 • Thyroideafunktionen kontrolleres ved behandlingsstart og monitoreres løbende under behandlingen.
 • Tivozanib kan forårsage QT-forlængelse og bør ikke anvendes ved ukorrigerbare elektrolytforstyrrelser, QT-syndrom eller samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Stomatitis.
Kraftesløshed, Smerter, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Dysfoni, Dyspnø, Hoste.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Hæmoragi.
Angina pectoris, Myokardieinfarkt, Takykardi.
Tinnitus.
Hypotyroidisme.
Synsforstyrrelser.
Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Glossitis, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Pancreatitis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse.
Kulderystelser, Svimmelhed, Temperaturstigning.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forhøjet thyrotropin.
Artralgi, Myalgi.
Perifer neuropati.
Søvnløshed.
Proteinuri.
Brystsmerter.
Epistaxis, Nasal tilstopning, Rhinoré.
Acne, Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tør hud.
Perifere ødemer, Tromboemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Hypertyroidisme, Struma.
Gastro-duodenale ulcera.
Mucositis.
Pustuløst hududslæt, Svampeinfektioner.
Forlænget QT-interval.
Muskelsvaghed.
Hukommelsesbesvær.
Lungeødem.
Dermatitis.
Transitorisk cerebral iskæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Ikke kendt Aortaaneurisme.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af potente CYP3A4-induktorer, se Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-1,-2 og -3 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 1, 2 og 3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-24 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 4-5 dage.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Tivozanibhårde kapsler  890 mikrogramhårde kapsler  1340 mikrogram

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 890 mikrogram, hårde kapsler 1340 mikrogram
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 890 mikrogram, hårde kapsler 1340 mikrogram
Tartrazin (E102) : hårde kapsler 890 mikrogram
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 890 mikrogram, hårde kapsler 1340 mikrogram

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 890 mikrogram 077037
21 stk.
33.371,50 1.785,53
(BEGR) hårde kapsler 1340 mikrogram 160840
21 stk.
33.371,50 1.185,91

Foto og identifikation

Hårde kapsler  890 mikrogram

Præg:
TIVZ, LD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Mørkeblå
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  1340 mikrogram

Præg:
TIVZ, SD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

17.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...