Jorveza

A07EA06
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af eosinofil øsofagitis (EoE). 

 

Behandlingen bør forestås af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af eosinofil øsofagitis. 

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 mg 2 gange dgl. morgen og aften i 6 uger.
 • Ved utilstrækkeligt respons efter 6 uger kan behandlingen fortsætte i yderligere højst 6 uger (svarende til i alt højst 12 ugers behandling).
 • Vedligeholdelse af remission:
  • 0,5 mg eller 1 mg 2 gange dgl. morgen og aften. Varighed fastlægges individuelt.
  • 1 mg 2 gange dgl. anbefales ved langvarig og/eller meget udbredt øsofageal inflammation.

Bemærk 

 • Smeltetabletterne skal indtages efter et måltid.
 • Smeltetabletten lægges på spidsen af tungen og trykkes forsigtigt mod ganen, hvor den opløses i løbet af mindst 2 minutter, men kan tage op til 20 minutter.
 • Smeltetabletten må ikke tygges eller synkes uopløst.
 • I mindst 30 minutter før og efter indtagelse af smeltetabletten må der ikke indtages mad, drikkevarer, medicin eller udføres mundhygiejne.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved kontinuerlig anvendelse bør observeres for systemisk påvirkning, se i øvrigt Glukokortikoider.
 • Natriumindhold
  1 smeltetablet indeholder 1,1 mmol natrium, der svarer til ca. 66 mg natriumchlorid.

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Øsofageal candidiasis.
Almindelige (1-10 %) Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Oral candidiasis.
Træthed.
Nedsat plasma-kortisol.
Hovedpine, Oral paræstesi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter, Erosiv gastritis, Gastro-duodenale ulcera.
Svimmelhed.
Angst.
Hypertension.

Tillige vil der kunne forekomme de samme bivirkninger, som ses ved brug af andre glukokortikoid-/budesonid-præparater, se Glukokortikoider

Interaktioner

Behandling med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og indtagelse af grapefrugtjuice kan nedsætte omdannelsen og derved øge den systemiske biotilgængelighed af budesonid. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Glukokortikoider kan anvendes under graviditeten, se fx prednisolon. For budesonid i oral anvendelse er biotilgængeligheden lav. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Det skønnes ikke, at barnet under amning eksponeres for klinisk betydende mængder af budesonid. Den relative vægtjusterede dosis for glukokortikoider er generelt lav, og biotilgængeligheden for budesonid er lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Efter tabletten er smeltet i munden, føres budesonid med mundvandet til spiserøret, hvor det reducerer den inflammatoriske proces i øsofagus-slimhinden.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 10-15%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer hos raske og 4-5 timer hos EoE-patienter.

Indholdsstoffer

Budesonidsmeltetabletter  0,5 mgsmeltetabletter  1 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : smeltetabletter 0,5 mg, smeltetabletter 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Gast+he,Ki) smeltetabletter 0,5 mg 073618
90 stk. (blister)
4.035,70 179,36
(NBS) (Gast+he,Ki) smeltetabletter 1 mg 536762
90 stk. (blister)
4.035,70 89,68

Foto og identifikation

Smeltetabletter  0,5 mg

Præg:
0.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Smeltetabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
smeltetabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...