Vinorelbine "Orifarm"

L01CA04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer.
 • Fremskreden mammacancer, hvor anden behandling ikke kan anvendes.

Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg eller 80 mg vinorelbin. 

Doseringsforslag

 • Monoterapi. Voksne. Initialt 60 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig i 3 uger, derefter 80 mg/m2/uge efter klinisk tolerance.
 • Kombinationsterapi. Dosis og tidspunkt tilpasses det overordnede behandlingsregime.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele i forbindelse med et måltid.
 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Træthed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer.
Nedsat appetit.
Neurologiske forstyrrelser  (fx tab af senereflekser).
Alopeci.
Almindelige (1-10 %) Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner.
Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Artralgi, Myalgi.
Paræstesier.
Bronkospasme, Dyspnø.
Hudreaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Paralytisk ileus.
Sepsis.
Hypertension, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieinfarkt.
Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Kredsløbskollaps.

Interaktioner

 • Vinorelbin metaboliseres via CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af dette enzym kan muligvis påvirke omsætningen af vinorelbin.
 • Samtidig behandling med itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus, og kombinationen bør undgås.
 • Vinorelbin hæmmer absorptionen af phenytoin, og kan muligvis påvirke oral antikoagulationsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Binding til trombocytter ca. 78%.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk. Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • < 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40%. Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinorelbin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) i den originale emballage.

Indholdsstoffer

Vinorelbinbløde kapsler  20 mg  (Orifarm Generics) bløde kapsler  30 mg  (Orifarm Generics) bløde kapsler  80 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 20 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 30 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 80 mg  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 20 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 30 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 80 mg  (Orifarm Generics)
Andre:
Macrogoler : bløde kapsler 20 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 30 mg  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 80 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 20 mg  (Orifarm Generics) 419680
1 stk. (blister)
693,10
(B) bløde kapsler 30 mg  (Orifarm Generics) 039068
1 stk. (blister)
971,35
(B) bløde kapsler 80 mg  (Orifarm Generics) 540886
1 stk. (blister)
2.363,45

Substitution

bløde kapsler 20 mg
Navelbine Pierre Fabre, Vinorelbin, bløde kapsler 20 mg
 
bløde kapsler 30 mg
Navelbine Pierre Fabre, Vinorelbin, bløde kapsler 30 mg
 
bløde kapsler 80 mg
Navelbine Pierre Fabre, Vinorelbin, bløde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Bløde kapsler  20 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 7 x 11
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Bløde kapsler  30 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 6 x 18
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Bløde kapsler  80 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 21
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

13.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...