Finomel

Finomel Perifer
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion. 1 tre-kammerpose indeholder 10% aminosyreopløsning med elektrolytter, 42% glucoseopløsning og 20% lipidemulsion. Volumen i brugsfærdig pose efter blanding er 1.085 ml, 1.435 ml eller 1.820 ml. 

Finomel Perifer, infusionsvæske, emulsion. 1 tre-kammerpose indeholder 10% aminosyreopløsning med elektrolytter, 13% glucoseopløsning og 20% lipidemulsion. Volumen i brugsfærdig pose efter blanding er 1.085 ml, 1.450 ml eller 2.020 ml. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Finomel
  • Individuelt. Højst 35 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i central vene.
  • Infusionshastighed
   • Øges gradvist under den første times infusion.
   • Højst 2 ml/kg legemsvægt/time.

 

 • Finomel perifer
  • Individuelt. Højst 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v. i perifer eller central vene.
  • Infusionshastighed
   • Øges gradvist under den første times infusion.
   • Højst 3 ml/kg legemsvægt/time.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion uden adgang til hæmofiltrering eller hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved moderat til let nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der ikke samtidigt indgives ceftriaxonholdige i.v. opløsninger.
 • Alvorlig hyperglykæmi
 • Alvorlig hyperlipidæmi
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Alvorlige blodkoagulationsforstyrrelser.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Forhøjede plasmaværdier af de elektrolytter, som infusionsvæsken indeholder:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Sulfat
  • Zink.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for hypermagnesiæmi, specielt ved maksimal dosis.
 • Tilsætning af meget store mængder calcium og fosfat til den parenterale ernæring øger risikoen for dannelse af udfældninger, som bl.a. kan forårsage pulmonal vaskulær emboli.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

De enkelte bivirkninger og hyppighed af disse varierer blandt de tre præparater Finomel, Kabiven og Numeta

Almindelige (1-10 %) Temperaturstigning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Temperaturstigning, kulderystelser og kvalme ses især ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ved infusion i perifer vene.

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles ligeligt fordelt gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 

Finomel  

Indhold pr.  

færdigblandet pose: 

1.085 ml 

1.435 ml 

1.820 ml 

Glucose 

138 g 

182 g 

231 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie, rig på omega-3-syrer 

44 g 

 

12,36 g 

10,30 g 

 

10,30 g 

8,24 g 

58 g

16,38 g
13,65 g 

 

13,65 g  

10,92 g 

73 g

20,76 g
17,30 g 

 

17,30 g 

13,84 g 

Aminosyrer 

55 g 

73 g 

92 g 

Natrium 

44,1 mmol 

58,3 mmol 

73,9 mmol 

Kalium 

33,1 mmol 

43,8 mmol 

55,5 mmol 

Calcium 

2,8 mmol 

3,7 mmol 

4,7 mmol 

Magnesium 

5,5 mmol 

7,3 mmol 

9,3 mmol 

Phosphor, i alt 

13,8 mmol 

18,3 mmol 

23,1 mmol 

Phosphor, fra lipidemulsion 

3,1 mmol 

4,2 mmol 

5,2 mmol 

Chlorid 

60,5 mmol 

80,1 mmol 

102 mmol 

Acetat 

79,5 mmol 

105 mmol 

133 mmol 

Sulfat 

5,6 mmol 

7,4 mmol 

9,3 mmol 

Zink 

0,04 mmol 

0,06 mmol 

0,07 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

9,1 g 

12 g 

15,3 g 

Energi total 

4.973 kJ 

(1.184 kcal) 

6.581 kJ
(1.567 kcal) 

8.350 kJ
(1.988 kcal) 

Energi non-protein 

964 kcal 

1.276 kcal 

1.619 kcal 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

ca. 1.440 mosmol/l 

ca. 1.440 mosmol/l 

ca. 1.440 mosmol/l 

pH 

ca. 6 

ca. 6 

ca. 6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Nutryelt® 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

Cernevit 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

Natrium 

106 mmol 

140 mmol 

177 mmol 

Kalium 

117 mmol 

154 mmol 

196 mmol 

Calcium 

2,2 mmol 

2,9 mmol 

3,7 mmol 

Selen 

8,2 mikromol 

10,9 mikromol 

13,8 mikromol 

Zink 

0,30 mmol 

0,38 mmol 

0,49 mmol 

Phosphat additiv til flg. maksimale slutkoncentration 

Phosphat, organisk* 

eller 

Phosphat, uorganisk** 

20 mmol 

eller 

6 mmol 

27 mmol 

eller 

7,9 mmol 

34 mmol 

eller 

10 mmol 

 

Finomel Perifer  

Indhold pr. 

færdigblandet pose: 

1.085 ml 

1.450 ml 

2.020 ml 

Glucose 

77 g 

103 g 

143 g 

Lipider, total
heraf
Sojaolie, renset
Triglycerider, mellemkædede
Olivenolie, renset
Fiskeolie, rig på omega-3-syrer 

32 g 

 

9,18 g 

7,65 g 

 

7,65 g 

6,12 g 

43 g

12,24 g
10,20 g 

 

10,20 g 

8,16 g 

60 g

17,10 g
14,25 g 

 

14,25 g 

11,40 g 

Aminosyrer 

34 g 

46 g 

64 g 

Natrium 

27,4 mmol 

36,6 mmol 

50,9 mmol 

Kalium 

20,6 mmol 

27,5 mmol 

38,2 mmol 

Calcium 

1,7 mmol 

2,3 mmol 

3,2 mmol 

Magnesium 

3,4 mmol 

4,6 mmol 

6,4 mmol 

Phosphor, i alt 

8,9 mmol 

11,9 mmol 

16,6 mmol 

Phosphor, fra lipidemulsion 

2,3 mmol 

3,1 mmol 

4,3 mmol 

Chlorid 

37,6 mmol 

50,2 mmol 

69,9 mmol 

Acetat 

49,3 mmol 

65,9 mmol 

91,7 mmol 

Sulfat 

3,5 mmol 

4,6 mmol 

6,4 mmol 

Zink 

0,03 mmol 

0,04 mmol 

0,05 mmol 

Totalt kvælstofindhold 

5,6 g 

7,5 g 

10,5 g 

Energi total 

3.154 kJ 

(751 kcal) 

4.200 kJ
(1.003 kcal) 

5.872 kJ
(1.398 kcal) 

Energi non-protein 

614 kcal 

820 kcal 

1.144 kcal 

Øvrige oplysninger 

Osmolaritet 

ca. 850 mosmol/l 

ca. 850 mosmol/l 

ca. 850 mosmol/l 

pH 

ca. 6 

ca. 6 

ca. 6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination 

Nutryelt® 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

Cernevit 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

2 htgl./pose 

Natrium 

123 mmol 

163 mmol 

229 mmol 

Kalium 

129 mmol 

173 mmol 

242 mmol 

Calcium 

3,3 mmol 

4,4 mmol 

6,1 mmol 

Selen 

8,2 mikromol 

11,0 mikromol 

15,4 mikromol 

Zink 

0,30 mmol 

0,45 mmol 

0,62 mmol 

Phosphat additiv til flg. maksimale slutkoncentration 

Phosphat, organisk*  

eller 

Phosphat, uorganisk** 

20 mmol 

eller 

10 mmol 

27 mmol 

eller 

13 mmol 

37 mmol 

eller 

19 mmol 

* Phosphat, organisk, fx natriumglycerolphosphat 

** Phosphat, uorganisk, fx kaliumphosphat 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Opløsningerne i posens tre kamre blandes til en ensartet emulsion.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Opbevares i yderposen.
 • Efter åbning af forseglingerne mellem kamrene understøtter stabilitetstal, at infusionsvæsken kan opbevares i højst 7 dage i køleskab (2-8°C) efterfulgt af højst 48 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se .

Indholdsstoffer

Alanininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Fiskeolie, rig på omega-3-syrerinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Arginininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Calciumchloridinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Glucoseinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Glycininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Histidininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Isoleucininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Kaliumchloridinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Leucininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Lysininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Magnesiumsulfatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Methionininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Natriumacetatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Natriumglycerolphosphatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Olivenolie, rensetinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Phenylalanininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Prolininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Serininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Sojaolie, rensetinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Threonininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Triglycerider, middelkædelængdeinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Tryptophaninfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Tyrosininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Valininfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion
Zinksulfatinfusionsvæske, emulsioninfusionsvæske, emulsion

Hjælpestoffer

Andre:
Glycerol : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Iseddikesyre : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Natriumoleat : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Sterilt vand : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Tocopherol : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 
Æg-phospholipider : infusionsvæske, emulsion , infusionsvæske, emulsion 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer)  459813
4 x 1085 ml
1.125,10
(B) infusionsvæske, emulsion 152168
4 x 1085 ml
1.388,75
(B) infusionsvæske, emulsion 472064
4 x 1435 ml
1.469,45
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer)  185396
4 x 1450 ml
1.308,05
(B) infusionsvæske, emulsion 540463
4 x 1820 ml
1.571,65
(B) infusionsvæske, emulsion  (Perifer)  370938
4 x 2020 ml
1.523,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...