Lercanidipinhydrochlorid "Nordic Prime"

C08CA13
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 20 mg (delekærv) lercanidipinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg én gang dgl. mindst 15 min. før et måltid.
 • Dosis kan efter ca. 2 uger øges til 20 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år
 • Delekærven på tablet 10 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Lercanidipins serumproteinbindingsgrad overstiger 98 %. Da plasmaproteinniveauerne er reducerede ved alvorlig nedsat nyrefunktion, kan den frie fraktion af lægemidlet forøges. 

Forsigtighed, betinget

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved dosisøgning til 20 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Venstre ventrikeludløbsobstruktion
 • Ubehandlet kongestiv hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær hypotension
 • Akut myokardieinfarkt inden for 1 måned
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Forsigtighedsregler

 • Syg sinusknude (uden pacemaker)
 • Alkohol bør undgås under behandlingen, da det kan forstærke den vasodilaterende virkning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Hovedpine.
Rødme.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris.
Hypersensitivitet.
Somnolens.
Synkope.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.
Gingival hyperplasi.
Angioødem.

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice er kontraindiceret.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af lercanidipin. Samtidig administration bør undgås.
 • Metoprolol reducerer biotilgængeligheden af lercanidipin med op til 50% pga. nedsat hepatisk blodgennemstrømning. Ved kombination med beta-blokkere kan dosisjustering af lercanidipin være nødvendig.
 • Lercanidipin kan øge plasma-digoxin med op mod 33%, og det anbefales at kontrollere S-digoxin.
 • Lercanidipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af lercanidipin, og samtidig administration bør undgås.
 • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af lercanidipin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Hæmmer den transmembrane indstrømning af calcium til hjerte og glat muskulatur, hvilket bevirker en afslappende effekt på den vaskulære, glatte muskulatur. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes det arterielle blodtryk.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10% (ved samtidig fødeindtagelse) pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Biotilgængeligheden er øget 3-4 gange ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-10 timer. Pga. mætningskinetik øges plasmahalveringstiden med stigende døgndosis.

Indholdsstoffer

Lercanidipinfilmovertrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime) filmovertrukne tabletter  20 mg  (Nordic Prime)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 20 mg  (Nordic Prime)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 20 mg  (Nordic Prime)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 20 mg  (Nordic Prime)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) , filmovertrukne tabletter 20 mg  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) 114467
100 stk. (blister)
77,10 0,77
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (Nordic Prime) 436157
100 stk. (blister)
106,95 0,53

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercanidipinhydrochl.Rivopharm SanoSwiss, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercatio HEXAL, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercazar (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Zanidip Mylan, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercanidipinhydrochl. Paranova (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercanidipinhydrochl.Rivopharm SanoSwiss, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercatio HEXAL, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Zanidip Mylan, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 6,7 x 6,7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...