Movymia

H05AA02
 
 

Middel mod osteoporose. Aktivt fragment af parathyroideahormon (rh PTH(1-34)) fremstillet ved genteknologi (colibakterier). 

Movymia er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Osteoporose hos postmenopausale kvinder og hos mænd, der har forhøjet risiko for frakturer.
 • Behandling af osteoporose, der ses i forbindelse med langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinder og mænd med forøget risiko for frakturer.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. 

1 cylinderampul indeholder 28 doser. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 20 mikrogram s.c. 1 gang dgl. i højst 24 måneder.

Behandlingen bør suppleres med et dagligt tilskud af calcium og D-vitamin. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Stigning i AUC på 73% er set ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ingen erfaring vedr. patienter i dialyse med kronisk nyresvigt. 

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed anbefales ved moderat nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Præeksisterende hypercalcæmi
 • Metaboliske knoglesygdomme, inkl. hyperparatyroidisme og Pagets knoglesygdom
 • Uforklarlig forhøjet basisk fosfatase
 • Børn og unge med åbentstående epifyselinjer
 • Tidligere behandling af skelettet med stråleterapi
 • Maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved urolithiasis med calciumsten.
 • Digoxinbehandling (forbigående hypercalcæmi).
 • P-calciumbestemmelse bør foretages mindst 16 timer efter seneste injektion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Palpitationer.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hyperkolesterolæmi.
Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Depression.
Dyspnø, Smerter i thorax.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Forhøjet serum-urat.
Hypercalcæmi.
Inkontinens.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Bindes til PTH/PTHrP-receptoren på knogleformative celler, hvor det stimulerer osteoblasterne. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95 % efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30 minutter.
 • Metaboliseres hovedsageligt i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,5. 

 

Håndtering 

 • Cylinderampullen må kun anvendes i den medfølgende Movymia Pen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Smag:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling i 18-24 måneder af postmenopausale kvinder samt mænd over 40 år, som inden for de sidste tre år har pådraget sig en lavenergifraktur i ryggen (≥ 25% sammenfald), og som har en T-score i ryg eller hofte ≤ -3,0, eller som har to eller flere lavenergifrakturer i ryggen (≥ 25% sammenfald).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 405663
2,4 ml
1.462,70 48,76
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 428393
2,4 ml + pen
1.462,70 48,76
(NBS) (En.ge.r.im) injektionsvæske, opl. 20 mikrog/80 mikrol. 590598
3 x 2,4 ml
4.045,10 44,95
 
 

Revisionsdato

25.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...