Influvactetra®

J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 

 

Vaccination (aktiv immunisering) anbefales for følgende persongrupper: 

 • Kroniske syge med flg. lidelser efter lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller diabetes 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt,
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI ≥ 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt efter lægelig vurdering
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza
 • Personer, der er fyldt 65 år inden 15. januar 2021
 • Førtidspensionister
 • Børn > 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza ud fra følgende kriterier:
  • Børn, som behandles på børneafdelinger for sygdomme, der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mv.
  • Der er ikke indikation for vaccination af børn med diabetes mellitus eller velbehandlet astma.
  • Detaljerede retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab, kan ses på www.paediatri.dk.

Der findes en anden influenzavaccine, som også kan gives til gravide kvinder for at opnå passiv beskyttelse af spædbørn i alderen op til 6 måneder. 

 

Se endvidere EPI Nyt, Uge 38/39 - 2020 og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener (4-valent). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 måneder- 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 måneder- 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.

Forhold til andre vacciner 

 • Hvis vaccinen gives samtidig med andre vaciner, skal der anvendes separate sprøjter og gives på forskellige lemmer.

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 måneder.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, ovalbumin, gentamicin, formaldehyd, cetyltrimethylammonium-bromid eller polysorbat 80. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.  

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Gastro-intestinale gener.
Træthed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Myalgi.
Hovedpine.
Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Opkastning.
Feber, Kulderystelser.
Artralgi.
Hedeture.
Ikke kendt Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner  (herunder shock og angioødem).
Kramper.
Neuralgi, Neurologiske forstyrrelser  (fx encefalomyelitis, neuritis, Guillain-Barrés syndrom), Paræstesier.
Vasculitis.

Følgende bivirkninger er set efter en anden 4-valent influenzavaccine og vil også kunne forekomme med denne 4-valente vaccine: 

 • Kraftesløshed, svimmelhed, dyspnø, influenzalignende symptomer, irritabilitet, rastløshed, anafylaktisk reaktion, hudkløe og urticaria.

Generelt: De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-3 dage. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod influenza, når de er mere end 12 uger henne i graviditeten. Der er omkring 3.700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Der er data for over 40.000 børn eksponeret under graviditeten (vilkårligt tidspunkt) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711, 4366

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH
  • pH 6,9-7,5.

 

 • Influenzavirus
  • Influenzavaccinen er inaktiveret og indeholder derfor ikke levende virus.
  • Influenzavirusantigenerne stammer fra influenza A- og influenza B-virus, som efter dyrkning i befrugtede hønseæg er inaktiveret med formaldehyd.
  • Influenzavirusantigener (4-valent) omfatter:
   • 2 influenza A-typer
   • 2 influenza B-typer.
  • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO's anbefalinger.

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 514280
10 stk.
1.089,75

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4366. Zhang C, Wang X, Liu D et al. A systematic review and meta-analysis of fetal outcomes following the administration of influenza A/H1N1 vaccination during pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 141:141-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149524 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

10.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...