VITRAKVI

L01EX12
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer.  

Anvendelsesområder

 • Fremskredne solide tumorer med neurotrofisk tyrosinreceptorkinase-(NTRK)-genfusion med metastaser eller, hvor kirurgi eller anden behandling ikke er egnet.

Larotrectinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg eller 100 mg larotrectinib. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 20 mg larotrectinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 100 mg 2 gange dgl.
 • Børn < 12 år. 100 mg/m2 (dog højst 100 mg) 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Kapsler
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Må ikke åbnes eller tygges pga. bitter smag.
 • Oral opløsning
  • Administreres oralt vha. sprøjte eller enteralt vha. nasogastrisk sonde, se produktresumé .
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Behandlingspause med efterfølgende dosisreduktion eller evt. seponering kan være nødvendig pga. bivirkninger, se produktresumé.
 • Ved glemt dosis eller ved opkastning efter indtagelse må der ikke tages to doser på samme tid som erstatning for den glemte dosis. Glemt dosis springes helt over, og behandlingen fortsættes med næste planlagte dosis.

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). 


Se endvidere

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet basisk fosfatase, Vægtøgning.
Myalgi.
Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Paræstesier.

Interaktioner

 • Potente eller moderate CYP3A-induktorer eller P-gp-induktorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af larotrectinib, og kombinationen bør undgås.
 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx amprenavir, atazanavir, clarithromycin, erythromycin, fluconazol, itraconazol, lopinavir og ritonavir samt grapefrugtjuice, øger koncentrationen af larotrectinib.
 • Se endvidere Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af tropomyosinkinaser (TRK), herunder TRKA, TRKB og TRKC, som kodes hhv. af NTRK1-, NTRK2- og NTRK3-generne. I tumorer med mutationer i NTRK-generne (ofte fusioner) dannes onkogene TRK-fusionsproteiner, som er konstitutiv aktive. Ved at inhibere disse hæmmes tumorvækst. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 34%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1time.
 • Steady state efter ca. 8 dage.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Oral opløsning 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Må ikke nedfryses.
 • Efter første åbning: 30 dage.

Indholdsstoffer

Larotrectinibhårde kapsler  25 mghårde kapsler  100 mgoral opløsning  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 100 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 100 mg
Konservering:
Kaliumsorbat  (E202) : oral opløsning 20 mg/ml
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 20 mg/ml
Smag:
Citron : oral opløsning 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 167776
56 stk.
15.848,10 2.264,01
(BEGR) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 499084
56 stk.
63.341,90 2.262,21
(BEGR) oral opløsning 20 mg/ml 429452
100 ml
22.632,90 2.263,29

Foto og identifikation

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
25 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
100 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 22
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...