Emgality

N02CD02
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til profylakse mod migræne. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned. 

 

På grund af den høje pris anbefaler Medicinrådet imidlertid kun CGRP-antistoffer til profylaktisk behandling af kronisk migræne hos voksne, der har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum. Et eventuelt medicinoverforbrug bør være forsøgt saneret inden behandling med CGRP-antistoffer initieres. I Danmark er ordinationsretten af CGRP-antistoffer begrænset til speciallæger i neurologi, som er ansat på et sygehus. Medicinrådet har fastsat nationale kriterier for behandling med CGRP-antistoffer. Se Medicinrådet (1093) .  

 

 

Galcanezumab må kun ordineres af hospitalsansatte speciallæger i neurologi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 120 mg galcanezumab. 

Doseringsforslag

 • Støddosis 240 mg som den første dosis. Derefter 120 mg s.c. én gang om måneden.
 • Patienterne skal instrueres i at injicere en oversprunget dosis så hurtigt som muligt og derefter fortsætte med månedlig dosering.
 • Behandlingsfordelen bør vurderes inden for 3 måneder efter start af behandlingen.

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.
 • Der bør skiftes injektionssteder (abdomen, lår eller overarm), og injektionerne bør ikke gives i områder med hudirritation (fx ved ømhed, blå mærker, erytem).

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (bl.a. smerter, erytem, ødemer).
Almindelige (1-10 %) Obstipation.
Svimmelhed.
Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Galcanezumab er et humaniseret monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP). CGRP findes på relevante steder for patofysiologien af migræne, fx perivaskulære nerver i det trigeminovaskulære system. 

 

CGRP er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering og vasodilatation, som forbindes med patofysiologien af migræne. I.v. infusion af CGRP kan inducere migræneanfald. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,10 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 27 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 7 dage uden for køleskab ved højst 30°C.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 120 mg 468840
1 stk.
4.496,50 149,88
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 120 mg 026366
2 stk.
8.976,15 149,60

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  120 mg

Mål i mm: 177 x 41
Emgality® inj. væske i pen
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Emgality® inj. væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...