Cufence®

A16AX12
 
 

Anvendelsesområder

Wilsons sygdom hos voksne, unge og børn ≥ 5 år, der ikke tolerer behandling med D-penicillamin. 

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Wilsons sygdom. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg trientin (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt
  • Sædvanligvis 800 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 800-1.600 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Børn ≥ 5 år 

 • Initialt
  • Individuelt.
  • Afhængig af alder og legemsvægt.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • 400-1.000 mg dgl. fordelt på 2-4 doser.

 

Bemærk ved præparatskifte: 

 • Forsigtighed ved skift fra et andet trientin-præparat, som kan indeholde et andet salt. Derfor kan de to præparater have forskellig biotilgængelighed. Dosisjustering kan være nødvendig.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne skal tages på tom mave:
  • mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid
  • mindst 1 time før eller efter ethvert andet lægemiddel, mellemmåltid eller mælk.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering med kontrol af symptomer (mulig forværring i starten af behandling) og plasmakoncentrationen af frit kobber for at optimere dosis. Frit kobber i plasma beregnes som differencen mellem totalt kobber og ceruloplasmin-bundet kobber og bør ligge i intervallet 100-150 mikrogram/l.
 • Monitorering mht. overbehandling med resulterende risiko for kobbermangel er særlig relevant for gravide og børn for at sikre naturlig vækst og psykisk udvikling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi  (jernmangel).
Tremor.
Dysartri.
Erytem.
Ikke kendt Colitis  (herunder svær colitis), Enterocolitis.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Nefritis.

Interaktioner

 • Samtidig brug af zink frarådes, da det ikke er muligt at give anbefalinger vedr. dosering ud fra de begrænsede data.
 • Jerntilskud kan være nødvendigt under behandlingen, da trientin er et chelatdannende middel, som derved kan nedsætte mængden af jern i serum. Da jern og trientin kan hæmme absorptionen af hinanden, bør jerntilskud indtages mindst 2 timer efter administration af trientin.
 • Samtidig brug af calcium- eller magnesiumholdige antacida bør undgås til trods for manglende evidens for, at de ændrer virkningen af trientin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 4502

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Kobber-chelatdannende middel.
 • Trientin danner et stabilt kompleks med absorberet kobber, og komplekset kan herefter udskilles fra kroppen gennem nyrerne.
 • Kan også danne chelat med kobber i mave-tarmkanalen og dermed hæmme absorptionen af kobber.

Farmakokinetik

 • Lav og varierende absorption hos patienter med Wilsons sygdom.
 • Biotilgængelig varierer blandt forskellige salte af trientin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (tabletter) og 0,5-4 timer (kapsler).
 • Eliminationen er multifasisk, først hurtig og derefter langsommere.
 • Trientin og dets metabolitter udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Kapslerne skal opbevares i original beholder for at beskytte mod fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg 151479
100 stk.
37.609,60 846,22

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg  (ny kapsel uden præg "200" i efteråret 2021)

Præg:
Cufence
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 200 mg (ny kapsel uden præg "200" i efteråret 2021)
 
 
 

Hårde kapsler  200 mg  (udseende ændres efterår 2021)

Præg:
Cufence 200
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 200 mg (udseende ændres efterår 2021)
 
 
 

Referencer

4502. Walshe JM. The management of pregnancy in Wilson's disease treated with trientine. Q J Med. 1986; 58(225):81-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3704107 (Lokaliseret 19. juni 2019)

 
 

Revisionsdato

06.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...