Gliclazid "Paranova"

A10BB09
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 30 mg gliclazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Efter 2-4 ugers behandling kan dosis øges efter blodglucoserespons med 30 mg med 1 måneds intervaller til maksimalt 120 mg 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes, ketoacidose.
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Svære infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2 %.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.
 • Bivirkninger med ukendt frekvens forekommere sjældnere end de andre bivirkninger.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Virkningen af gliclazid nedsættes ved samtidig brug af naturlægemidler med perikon.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
 • Ved samtidig brug af fluorquinoloner kan der opstå hypoglykæmi eller hyperglykæmi.
 • Den hypoglykæmiske virkning kan øges ved alkoholindtagelse.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med azoler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for gliclazid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 12-20 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Tabletter med modificeret udløsning frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 157234
90 stk.
126,20 2,80
(B) tabletter med modificeret udløsning 30 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 036773
180 stk. (2 x 90)
155,90 1,73

Substitution

tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Diamicron Uno Servier Danmark, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Gliclazid "Krka" KRKA, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Gliclazid "Teva" TEVA, Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
Glizar (Parallelimport), Gliclazid, tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter med modificeret udløsning  30 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 10,6
tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...