Metolazon "Abcur"

C03BA08
 
 

Diuretikum af sulfonamidtypen til brug ved nyresygdomme. 

Anvendelsesområder

Ødemer ved nyresygdomme, som er resistente over for anden behandling. 

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til nefrologi og kardiologi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) metolazon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Kan titreres op til 10 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad, men skal tages på samme tidspunkt hver dag i forhold til måltider.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, da metolazon hovedsageligt udskilles via nyrerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Anuri
 • Hepatisk koma eller prækomatøse lidelser
 • Alvorlige forstyrrelser i elektrolytbalancen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ældre.
 • Væske- og elektrolytbalancen bør overvåges under behandlingen.
 • Ved diabetikere bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for thiazider eller antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som metozalon kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin, Forhøjet serum-urat, Glucosuri.
Alkalose, Hyperglykæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Anfald af arthritis urica.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni.
Hepatitis, Kolestase.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypercalcæmi, Hypomagnesiæmi.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut).

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig administration af antihypertensiva pga. risiko for hypotension, især i den initiale fase.
 • Alkohol og barbiturater forstærker ortostatisk hypotension, som kan forekomme under behandling med metolazon.
 • Samtidig anvendelse af furosemid og muligvis andre loop-diuretika kan øge virkningen af metolazon betydeligt og føre til alvorlige forstyrrelser af elektrolytbalancen.
 • Kortikosteroider og ACTH (kortikotropin) kan øge risikoen for hypokaliæmi og forstærke elektrolyt- og væskeretention.
 • NSAID kan hæmme virkningen af metolazon.
 • Der er beskrevet forringelse af nyrefunktionen ved samtidig administrering af ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister, aldosteronantagonister og NSAID.
 • Metolazon kan øge S-lithium på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og samtidig behandling med lithium bør undgås.
 • Samtidig administration af metolazon og ciclosporin kan medføre stigning i plasma-kreatinin.
 • Det er beskrevet, at samtidig brug af metolazon og warfarin kan føre til forlænget blødningstid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat for metolazon. 

 

Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og forhøjet bilirubin hos den nyfødte har været meddelt ved behandling med diuretika. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Højpotent thiazidlignende sulfonamidderivat, som hæmmer reabsorptionen af natrium i det ascenderende ben af Henles slynge og i de proksimale tubuli, hvilket medfører udskillelse af omtrent lige store mængder natrium og chlorid. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,6 l/kg
 • Plasmahalveringstid 8 - 10 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Nefr.kard.) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 093725
100 stk. (blister)
1.994,00 19,94

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

16.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...