Cefuroxim "Nordic Prime"

J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut streptokok-tonsillitis og -pharyngitis
 • Akut bakteriel sinuitis
 • Akut otitis media
 • Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis
 • Cystitis
 • Pyelonefritis
 • Ukomplicerede bløddelsinfektioner
 • Behandling af tidlig Lyme-sygdom
 • Ved alvorlige infektioner bør behandling gives med cefuroxim i.v.

Bemærk: 

 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg cefuroxim (som cefuroximaxetil). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 250-500 mg 2 gange dgl.

Børn < 40 kg 

 • 10-15 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
 • Højst 250 mg dgl.

Bemærk: 

 • Dosis bør indtages i forbindelse med et måltid, idet absorptionen herved øges.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 mdr.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  GFR  

  Oral dosis (voksne)  

  10-30 ml/min. 

  Dosis hver 24. time  

  < 10 ml/min. 

  Dosis hver 48. time  

  Hæmodialyse 

  1 ekstra dosis efter hver dialyse  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi 2-5%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi, Eosinofili, Neutropeni.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Drug fever.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Erythema multiforme.
Vasculitis.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Referencer: 3711, 3713

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4 % efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx
    • E. coli 
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Ca. 95 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter (i.m.).
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (Nordic Prime) 489779
14 stk. (blister)
223,30 15,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Zinnat (Parallelimport), Cefuroxim, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 21
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3713. Berkovitch M, Segal-Sacher J, Greenberg R et al. First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2000; 50(2):161-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930968 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

02.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...