Irbesartan "Teva"

C09CA04
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg irbesartan. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Sædvanligvis 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.


Forebyggelse af nefropati 

 • Sædvanligvis initialt 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.  

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Risiko for hypoglykæmi. Ved samtidig behandling med insulin eller antidiabetika, bør blodsukkeret monitoreres.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Hos diabetikere, der blev behandlet med irbesartan, er set hyperkaliæmi (meget almindelig), forhøjet plasmakreatinkinase og ortostatisk hypotension (almindelig). 

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Seksuelle forstyrrelser.
Ikke kendt Anæmi, Trombocytopeni.
Tinnitus.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Muskelkramper.
Nyrefunktionspåvirkning.
Vasculitis.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 

Der er ikke specifikke data for irbesartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 4329, 4332

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed 60-80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C9 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 11-15 timer.
 • < 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 118712
98 stk. (blister) (Nordic Prim
102,90 0,53

Substitution

filmovertrukne tabletter 300 mg
Aprovel Sanofi, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
Ifirmasta KRKA, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan "Accord" Accord, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan "Medical Valley" Medical Valley, Irbesartan, tabletter 300 mg Genordn. B
Irbesartan "STADA" STADA Nordic, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
93, 7466
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 15. februar 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

26.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...