Doxyprim

J01AA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne
 • Borrelia-infektioner hos penicillinallergikere.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg doxycyclin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Voksne og børn > 12 år. 200 mg det første døgn fulgt af 100 mg 1 gang dgl.
 • Bemærk: Ved behandling af erythema migrans og neuroborreliose afviger aldersgrænsen for børn, se nedenfor.

 

Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 200 mg dgl. fordelt på 1-2 doser i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.
 • Dosis bør tages i tilslutning til et måltid.

 

Erythema migrans 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl. i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 1 gang dgl. i 9 dage.
 • Børn > 8 år. 1-2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl., højst 100 mg pr. dosis.
 • Bemærk:ikke anvendes til børn < 8 år.

 

Neuroborreliose 

 • Voksne. 200 mg 2 gange dgl. i 1 døgn, efterfulgt af 100 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.
 • Børn > 8 år. 1-2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl., højst 100 mg pr. dosis.

 

Bemærk: 

 • ikke anvendes til børn < 8 år.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kan dog anvendes til børn i alderen 8-12 år ved behandling af visse alvorlige sygdomme, fx erythema migrans eller neuroborreliose.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tetracyclinallergi.
 • Samtidig brug af isotretinoin.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.
 • Børn < 8 år.

Forsigtighedsregler

 • Kan med forsigtighed anvendes til børn i alderen 8-12 år ved behandling af visse alvorlige sygdomme, fx erythema migrans eller neuroborreliose.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Tinnitus.
Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis  (med diarré), Enterocolitis, Inflammatorisk tarmsygdom  (inflammatoriske læsioner med overvækst af Candida), Pseudomembranøs colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverpåvirkning.
Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder fx anafylaktisk reaktion, angioødem, pericarditis), Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Artralgi.
Udstående fontaneller.
Anuri, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme.
Ikke kendt Jarisch-Herxheimers reaktion.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne. Sløret syn og dobbeltsyn er blevet relateret til benign intrakraniel trykstigning, permanent nedsat syn er også rapporteret.
 • Doxycyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.
 • Reversibel og overfladisk misfarvning af blivende tænder er rapporteret.
 • Ved langtidsbehandling med tetracycliner er der rapporteret brun-sort mikroskopisk misfarvning af glandula tyroidea, men ingen ændring i tyroidea-funktion.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Absorptionen af doxycyclin hæmmes ved indgift af flg.:
  - Antacida
  - Jernpræparater
  - Obstipantia
  - Mineralpræparater, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink.
  Er indgift nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af doxycyclin på mindst 3 timer sikres. Mælkeprodukter hæmmer også absorptionen af doxycyclin, dog ikke væsentligt.
 • Isotretinoin øger i kombination med doxycyclin risikoen for benign intrakraniel trykstigning. Kombination er kontraindiceret.
 • Phenobarbital kan nedsætte plasmahalveringstiden for doxycyclin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 3711, 3716, 3730, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I modsætning til andre tetracycliner binder calcium i modermælk kun i mindre grad doxycyclin, men teoretisk er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Der er dog ingen meddelelser om dette eller andre bivirkninger hos barnet. Som en forholdsregel bør amning undgås ved behandling ud over 1 uge. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Resistensbestemmelse udføres med tetracyclin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fra naturens side fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker også på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria samt til behandling af malaria i kombination med hurtigt virkende malariamidler.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden nedsættes ca. 20% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • 40-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 418177
10 stk. (blister)
76,00 7,60
(B) tabletter 100 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 146004
20 stk. (blister)
61,60 3,08
(B) tabletter 100 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 198701
100 stk. (blister)
184,95 1,85

Substitution

tabletter 100 mg
Doxycyclin "Orifarm" (Parallelimport), Doxycyclin, tabletter 100 mg
Doxycyclin "Paranova" (Parallelimport), Doxycyclin, tabletter 100 mg
Doxycyklin "2care4" (Parallelimport), Doxycyclin, tabletter 100 mg
Vibradox Sandoz, Doxycyclin, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  100 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3730. Cross R, Line C, Day NF et al. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(3):367-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680308 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

09.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...