Ethosuximide "Orifarm"

N03AD01
 
 

Antiepileptikum mod absencer. Succinimidderivat. 

Anvendelsesområder

Voksne og børn > 6 år 

 • Pyknoleptisk absence såvel som kompleks og atypisk absence.
 • Myoklonisk-atonisk petit mal og myokloniske anfald hos unge (impulsiv petit mal), hvis andre lægemidler ikke er effektive og/eller ikke tåles.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 250 mg ethosuximid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år. Initialt 500 mg dgl. Døgndosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil optimal virkning. Vedligeholdelsesdosis 1-1,5 g dgl.  

 

Bemærk 

 • Kapslerne tages med et glas vand til eller umiddelbart efter et måltid.
 • Til børn ≤ 6 år findes præparater med oral opløsning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Det anbefales at udføre løbende urinanalyse, da undersøgelser har vist unormal nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Det anbefales løbende at undersøge leverfunktionen, da undersøgelser har vist unormal leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut intermitterende porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepiletika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Det anbefales at foretage periodiske blodtællinger (indledningsvist månedligt og efter 1 år hver 6. måned) for at identificere potentiel knoglemarvsdepression. Ved et leukocyttal på mindre end 3500/mm³ eller et granulocyttal på mindre end 25 % skal dosis reduceres, eller behandlingen seponeres.
 • Leverenzymer bør også jævnligt kontrolleres.
 • Ved eventuelle tegn på alvorlige hudreaktioner som fx hududslæt, slimhindelæsioner eller andre tegn på overfølsomhed bør ethosuximid seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10 %) Hikke.
Svimmelhed.
Urticaria.
Hovedpine.
Aggressivitet, Døsighed, Eufori, Hyperaktivitet, Irritabilitet.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi.
Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ataksi.
Depression, Koncentrationsbesvær, Suicidaladfærd.
Hæmaturi.
Ikke kendt Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer*.

* Optræder oftest inden for den første måned af behandlingen. 

Interaktioner

 • Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af ethosuximid.
 • Valproat øger koncentrationen af ethosuximid, hvorved risikoen for bivirkninger øges.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 100 eksponerede med tegn på en øget misdannelsesrate, i nogle datasæt omkring 10%. Specielt ved polyfarmaci er set øget misdannelsesrate. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 


Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3711, 3835, 4215, 4216, 4217

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 32%. Der er beskrevet irritative og sedative bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer lav-spændingsaktiverede calciumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 30-60 timer.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Piger og fertile kvinder med absencer
 • Drenge med absencer, hvor behandling med valproinsyre har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres
 • Mænd og ikke-fertile kvinder med absencer, hvor behandling med antiepileptika med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres
 • Velbehandlede patienter med absencer, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et andet antiepileptikum.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 250 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 381663
100 stk. (blister)
782,85 39,14

Foto og identifikation

Bløde kapsler  250 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 14
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4217. Veroniki AA, Cogo E, Rios P et al. Comparative safety of anti-epileptic drugs during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis of congenital malformations and prenatal outcomes. BMC Med. 2017; 15:95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28472982 (Lokaliseret 6. februar 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


4215. Samrén EB, van Duijn CM, Koch S et al. Maternal use of antiepileptic drugs and the risk of major congenital malformations: a joint European prospective study of human teratogenesis associated with maternal epilepsy. Epilepsia. 1997; 38:981-90, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9579936 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4216. Kuhnz W, Koch S, Jakob S et al. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol. 1984; 18:671-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6508976 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...