Glucofarm Once

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1.500 mg glucosaminsulfat (som glucosaminsulfatnatriumchlorid) svarende til 1.178 mg glucosamin. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

 

Bemærk: 

  • Tabletterne skal synkes hele.
  • Delekærvens formål er ikke at kunne brække tabletten over.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr. 

Forsigtighedsregler

  • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Natriumindhold: 

  • 1 tablet 1.500 mg indeholder 6,6 mmol natrium, som svarer til 383 mg natriumchlorid.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Træthed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Erytem.
Ikke kendt Svimmelhed.
Angioødem.
Hyperkolesterolæmi.
Ødemer.

Interaktioner

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 3711, 4122

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose - se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 1500 mg  (Orifarm Generics) 442199
90 stk.
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 1500 mg
VitaCare "Glucosamin JemoPharm Jemo-Pharm, Glucosamin, filmovertrukne tabletter 1500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1500 mg  (delekærv er ikke beregnet til deling)  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 21
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4122. Sivojelezova A, Koren G, Einarson A. Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome. J Womens Health (Larchmt). 2007; 16:345-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

09.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...