Ducressa

S01CA01
 
 

Øjenmiddel med et glukokortikoid og et fluorquinolon i kombination. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af inflammation og forebyggelse af infektion i forbindelse med kataraktoperation hos voksne. 

 

Der skal tages hensyn til de officielle retningslinjer for korrekt anvendelse af antibakterielle midler. 

 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg dexamethason og 5 mg levofloxacin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe indgives i konjunktival-sækken hver 6. time efter operation.
 • Behandlingstid sædvanligvis 7 dage.
 • Efter én uges behandling bør behovet for at fortsætte med lokale kortikosteroid-øjendråber som monoterapi evalueres.

 

Bemærk:  

 • Levofloxacin og andre flourquinoloner bør kun anvendes ved alvorlige øjeninfektioner som keratit. Bør ikke bruges ved banale infektioner, da det kan fremme resistensudvikling.
 • Purulent øjeninfektion bør ikke behandles med kombinationspræparater.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption. For yderligere information vedr. korrekt brug af øjenmidler, se øjendråber.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat nyrefunktion pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne, andre fluorquinoloner eller andre steroider
 • Herpes simplex, keratitis, varicella og andre virale sygdomme i cornea og konjunktiva.
 • Mykobakterielle infektioner i øjet forårsaget af, men ikke begrænset til, syrefaste bakterier, som fx Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae eller Mycobacterium avium.
 • Svampesygdomme i okulære strukturer.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres. Risikoen for kortikosteroid-induceret forhøjet intraokulært tryk og/eller kataraktdannelse er øget hos prædisponerede patienter (fx diabetikere).
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være katarakt, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter behandlingens afslutning, se i øvrigt kontaktlinser ved brug af øjenmidler.

Bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er set ved kombinationen af levofloxacin/dexamethason:  

Ikke almindelige (0,1-1 %) Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom.
 • Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktat keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Cushings syndrom og/eller adrenal suppression forbundet med systemisk absorption af oftalmisk dexamethason kan forekomme efter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling hos prædisponerede patienter, herunder børn og patienter, som behandles med CYP3A4-hæmmere (herunder ritonavir og cobicistat). I disse tilfælde bør behandlingen seponeres gradvist.

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af lokale steroider og NSAID’er kan øge muligheden for problemer med heling af cornea.
 • Dexamethason metaboliseres via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). CYP3A4-hæmmere (inkl. ritonavir og cobicistat) kan nedsætte clearance af dexamethason og dermed resultere i øgede virkninger og adrenal suppression/Cushings syndrom. Kombinationen bør undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske bivirkninger af kortikosteroider. I så tilfælde bør patienterne monitoreres for systemiske bivirkninger af kortikosteroider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er lav. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering for det ammede barn skønnes minimal. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Dexamethason 

 • Stærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Levofloxacin 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1+5 mg/ml 128105
5 ml
204,45

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

09.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...