Plasmalyte Glucos 50 mg/ml

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 liter indeholder 370 mg kaliumchlorid, 300 mg magnesiumchlorid, 3,68 g natriumacetat, 5,26 g natriumchlorid, 5,02 g natriumgluconat og 55 g glucosemonohydrat (278 mmol glucose). 

Doseringsforslag

Individuelt efter behov med monitorering af vægt og elektrolytter. 


Sædvanligvis 

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • 0,5-3 l /døgn i.v.
 • Børn < 12 år og > 20 kg
  • 1.500 ml + 20 ml/kg legemsvægt > 20 kg/døgn i.v.
 • Børn 10-20 kg
  • 1.000 ml + 50 ml/kg legemsvægt > 10 kg/døgn i.v.
 • Børn < 10 kg
  • 100 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.

 

Gennemsnitlig infusionshastighed afhængig af alderen 

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • 1,67 ml/kg legemsvægt/time.
  • Ved intraoperativ væskeerstatning op til 15 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 2-11 år
  • 2-4 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn ca. 12-23 mdr.
  • 4-6 ml/kg legemsvægt/time.
 • Børn 28 dage-ca. 12 mdr.
  • 6-8 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. Risiko for hyperkaliæmi.
  • Glucosetolerancen kan være nedsat. Tæt monitorering af blod-glucose er påkrævet, og insulinbehov kan ændres.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperchloræmi
 • Hypernatriæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Akut hjerteinsufficiens
 • Metabolisk eller respiratorisk alkalose
 • Hypocalcæmi eller hypochlorhydri
 • Hyperglykæmi
 • Hyperlaktatæmi
 • Dysreguleret diabetes
 • Hyperosmolær koma.

Forsigtighedsregler

 • Hjertesvigt
 • Tilstande med ødem og natriumretention
 • Nedsat glucosetolerance
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status samt blod-glukose ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af
  dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Bivirkninger

Ikke kendt Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Hyperglykæmi***, Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)**.
Kramper*.
Akut hyponatriæmisk encefalopati**.
Hypervolæmi, Tromboflebitis, Venøs emboli.

* Kramper kan udløses af acetat-induceret alkalose.  

** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang.  

*** Hyperglykæmi er set ved for hurtig indgivelse.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin. Fysiologisk substitution.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.  

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens kvalitative og kvantitative sammensætning af elektrolytter svarer til den i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Natriumacetat og gluconat er bicarbonat-producerende salte og er således alkaliniserende stoffer.
 • Glucose er den vigtigste kilde til energi i cellemetabolismen.

Farmakokinetik

 • Acetater metaboliseres af muskelvæv og perifert væv til bicarbonat uden at belaste leveren.
 • Glucose metaboliseres primært ved glykogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand).
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det tilsatte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytindhold/l: 

Acetat 

27 mmol 

Chlorid 

98 mmol 

Gluconat 

23 mmol 

Kalium 

5 mmol 

Magnesium 

1,5 mmol 

Natrium 

140 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

572 mosmol/l 

Isotoni 

Hypertonisk 

pH 

4,0-6,0 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Additiver må kun tilsættes efter vurdering mht. kemisk og fysisk stabilitet ved pH 4-6.

 

Holdbarhed 

 • Efter tilsætning af additiver bør infusionsvæsken anvendes umiddelbart.

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 542744
10 x 1000 ml
201,10
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 547925
20 x 500 ml
299,30

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...