MAO-hæmmere (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Midlerne hæmmer nedbrydning af katekolaminer og serotonin, nyere midler selektivt og reversibelt over for MAO-B, ældre midler irreversibelt og ikke selektivt. I toksiske doser forsvinder selektiviteten. MAO-hæmmere interagerer med tyraminholdige fødemidler og med en række lægemidler, hvis effekt herved kan forlænges og potenseres. For irreversible hæmmere kan interaktionen ske uger efter behandlingsophør. 

Toksisk dosis: 2-3 mg/kg af irreversible hæmmere kan medføre alvorlig forgiftning. Reversible midler er mindre toksiske. 

Klinik

Akut forgiftning manifesterer sig oftest først 12-24 timer efter indtagelsen, hvorimod interaktion indtræder umiddelbart. Rastløshed, tremor myokloni, takykardi, hypertension. 

Ved svær forgiftning ses udtalt hypertension, konfusion, rigiditet, kramper, metabolisk acidose, respirationsinsufficiens, koma. 

Undersøgelser

EKG, kardial monitorering, elektrolyter og syre-base status, nyrefunktion. 

Behandling

Gastro-intestinal dekontaminering. Observation i mindst 1 døgn. 

Diazepam er førstevalg til behandling af triaden hypertension, hypertermi og takykardi. Giv refrakte doser på 10 mg i.v. hvert 2.-5. minut, indtil symptomerne svinder. Behandlingen kan give respirationsstop, hvorfor den skal foregå på intensiv afdeling. 

Endvidere gives glucose, ilttilskud og thiamin. Hvis der ikke efter indgift af 2 mg diazepam/kg er opnået kontrol med symptomerne, behandles hvert symptom særskilt. 

Kramper behandles med diazepam op til 2 mg/kg. 

Sedativa kan øge den CNS-deprimerende komponent. 

Hypertension kan behandles med glycerylnitrat eller phentolamin doseret forsigtigt pga. risiko for pludseligt blodtryksfald. 

Hypertermi behandles med aktiv afkøling. 

Hypotension behandles med volumenekspansion og Trendelenburgs leje, evt. forsigtigt med vasopressor, fx noradrenalin. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Atropin (antidoter) 

Phentolamin 

Gå til toppen af siden...