Hepariner (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Neutralisering af ufraktioneret heparin

1 mg protaminsulfat ophæver virkningen af 140 IE heparin, der er indgivet inden for 15 minutter. Er der gået mere end 15 minutter efter heparinindgiften, bør protaminsulfat-dosis reduceres. 

Pga. bivirkninger skal protaminsulfat injiceres langsomt i.v. 

Neutralisering af lavmolekylært heparin (LMH)

1 mg protaminsulfat neutraliserer ca. 100 anti-Xa IE LMH. Protaminsulfat neutraliserer dog de forskellige lav-molekylære hepariner i varierende grad. Derfor bør man ved overdosering følge retningslinjerne fra producenten af LMH. 

Endvidere neutraliserer protaminsulfat kun delvis anti-Xa-aktiviteten ved LMH, og neutraliseringen bliver ikke mere effektiv af højere dosis protaminsulfat end den anbefalede. 

 

Efter subkutant administreret LMH er der med kun én injektion protaminsulfat risiko for ufuldstændig neutralisering, da yderligere LMH kan frigives fra depotet. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at gentage injektion af protaminsulfat. Dosis bør dog reduceres i forhold til den tid, der er gået siden sidste LMH-dosis. 

 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Protamin 

Gå til toppen af siden...