Doseringsforslag

Revideret: 01.07.2021
Louise Thrane (Forfatter),

På alle præparatbeskrivelser i medicin.dk er angivet et doseringsforslag. Doseringsforslaget tager udgangspunkt i en normalvægtig patient, der ikke lider af anden sygdom eller er under indflydelse af andre lægemidler, der kan have interaktion med det pågældende middel. Doseringen til en given patient bør altid fastlægges ud fra en konkret faglig vurdering. 

 

Doseringsforslaget er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelstyrelsens/EMAs produktresumeer og klinisk litteratur. Forslaget kan efter forfatterens og redaktionens vurdering være mere forenklet og i enkelte tilfælde afvigende i forhold til firmaets oplysninger. 

 

Hvor konkrete oplysninger kan gives, er også angivet doseringsforslag ved fx nedsat lever- og nyrefunktion eller overvægtige patienter. De principielle retningslinjer herfor er angivet i afsnittene om Nedsat leverfunktion, Nedsat nyrefunktion og Overvægtige

 

Dosis til ældre eller evt. forsigtighedsregler er angivet, hvor der foreligger konkrete oplysninger herom.  

 

Hvor der findes en børnedosering, er den angivet for de enkelte præparater. Se i øvrigt afsnittet om Børn vedrørende dosering af lægemidler til børn. 

Hvis et præparat er uegnet til anvendelse til børn under en vis alder, eller der ikke er erfaring hermed, er dette angivet. 

 

Læs mere om de Redaktionelle retningslinjer og hvordan præparatbeskrivelserne udarbejdes.  

Gå til toppen af siden...