Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Kompliceret cystitis

Revideret: 24.08.2020

Behandling

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

Voksne 

  • Nitrofurantoin 100 mg p.o. x 2 i 5 dage
  • Ved betydelig nyrefunktionsnedsættelse (GFR < 45 ml/min.) anbefales ciprofloxacin 500 mg p.o. x 2 i 5 dage (efter forudgående resistensbestemmelse).

Mikrobiologi  

 

E. coli 

Staphylococcus saprophyticus 

Enterococcus faecalis 

Klebsiella-arter og andre enterobakterier. 

 

Kommentarer  

 

  • Urinvejsinfektion hos børn, mænd og gravide samt recidiverende infektioner hos kvinder opfattes altid som komplicerede.
  • Børn < 2 år med urinvejsinfektion behandles i hospitalsregi.
  • Der bør altid udføres dyrknings- og resistensbestemmelse.
  • Asymptomatisk bakteriuri (ASB) hos ikke-gravide behandles ikke med antibiotika.
  • ASB er hyppig hos ældre. ASB-prævalens i procent af befolkningsgruppe: Ældre > 65 år i eget hjem: 2-50%; Ældre > 65 år på plejehjem: 14-75%; Kateteriserede patienter: 9-100%.
  • Gravide er den eneste gruppe, hvor behandling af asymptomatisk bakteriuri er indiceret. Gruppe B streptokokker (GBS) hos gravide behandles ved ≥ 10x4 cfu/ml ved 2 uafhængige prøver, men ved tidligere recidiverende abort/præterm fødsel behandles uanset mængde.
  • GBS hos gravide: Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 mill. IE) p.o. x 3 i 7 dage. Ved fund af GBS gives besked til fødestedet uanset mængde.

 

 

Referencer

4897. Brogaard LR, Clausen TD, Droogh M et al. Gruppe B streptokokker - Early onset disease: Profylakse inklusiv GBS screening intrapartum. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 2019; , https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ca102ba8165f5e47dc82473/1554055869683/Gruppe%2520B%2520streptokokker%2520-%2520Early%2520onset%2520disease.%2520Profylakse%2520inklusiv%2520GBS%2520screening%2520intrapartum.17.03.19.pdf (Lokaliseret 22. april 2020)

 

5159. SST. Anbefalinger for svangreomsorgen. 2013; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015//-/media/Udgivelser/2015/Anbefalinger-svangreomsorgen/Anbefalinger-for-svangreomsorgen.ashx (Lokaliseret 24. august 2020)

 
Gå til toppen af siden...