Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Vurderingsværktøjer til voksne
CURB-65 score
Glasgow Coma Scale (GCS)
SOFA-score (Sequential Organ Failure Asessment score)
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Gastroenteritis acuta

Revideret: 24.08.2020

Behandling i almen praksis

Anbefalet behandling  

 

Antibiotisk behandling er som hovedregel ikke indiceret. 

 

Mikrobiologi  

 

Kommentarer  

 

 • Rehydrering er primær behandling uanset agens.
 • Antibiotisk behandling bør reserveres til langvarig, pusholdig eller blodig diarré samt ved akut påvirket almentilstand.
 • Antibiotikabehandling kan forværre forløbet af infektion med visse typer af verotoksinproducerende E. coli (VTEC), især hos børn, hvorfor børn med blodig diarré som udgangspunkt ikke bør behandles med antibiotika, medmindre samtidig sepsis.
 • Hyppigste bakterielle årsag i Danmark og blandt hjemvendt rejsende er Campylobacter spp.
 • Azithromycin er førstevalg ved behov for behandling af Campylobacter spp.
 • Aktuel Campylobacter quinolonresistens er 35% ved danskerhvervede infektioner og 80% hos hjemvendt rejsende.

 

 

Behandling på sygehus

Anbefalet behandling  

 

Antibiotisk behandling er som hovedregel ikke indiceret. 

Ved langvarig, pusholdig eller blodig diarré samt ved akut påvirket almen tilstand kan forsøges: 

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentarer  

 

 • Rehydrering er primær behandling uanset agens.
 • Antibiotisk behandling bør reserveres til langvarig, pusholdig eller blodig diarré samt ved akut påvirket almentilstand.
 • Antibiotikabehandling kan forværre forløbet af infektion med visse typer af verotoksinproducerende E. coli (VTEC), især hos børn, hvorfor børn med blodig diarré som udgangspunkt ikke bør behandles med antibiotika, medmindre samtidig sepsis.
 • Hyppigste bakterielle årsag i Danmark og blandt hjemvendt rejsende er Campylobacter spp., men er relativ sjælden årsag til sepsis.
 • Azithromycin er førstevalg ved behov for behandling af Campylobacter spp.
 • Aktuel Campylobacter quinolonresistens er 33% ved danskerhvervede infektioner og 80% hos hjemvendt rejsende.
 • Ved mistanke om sepsis og/eller Salmonella Typhi/Paratyphi gives: Ceftriaxon 2 g. i.v. x 1, indtil dyrkning og resistensundersøgelse foreligger.

 

 

Gå til toppen af siden...