Systemiske smertestillende midler (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 29.06.2020

Ordineres i forbindelse med eller forebyggelse af smerter fra tænder eller mundslimhinde. Til præoperativ og postoperativ smertebehandling ved kortvarige operative indgreb. 

 

Der gives lavest mulig dosis i kortest mulig tid. Således bør behandling af kroniske smerter fra det orofaciale område, fx kæbeledssmerter, varetages af specialist eller i samarbejde med kvalificeret tandlæge eller læge. 

Præparatvalg

Ved forventning om akutte smerter: 

 • Lette smerter: Paracetamol.
 • Moderate smerter: Ibuprofen, evt. kombination med paracetamol (5055), hvor kombinationsterapi umiddelbart har bedre effekt (5056).
 • Stærke smerter: Opioid - tramadol eller codein (5056), ofte i kombination med NSAID og/eller paracetamol, idet kombinationsbehandling har bedre effekt.
 • Ibuprofen er det NSAID der er bedst undersøgt i forbindelse med tandsmerter (5055).
 • Opmærksomhed på, at nogle præparater kun er til behandling af voksne og at dosisjustering kan være nødvendig hos ældre.

Behandlingsvejledning

Præoperativ smertebehandling (1 time præoperativt) med analgetika nedsætter de postoperative smerter, og optimal postoperativ smertebehandling er nødvendig for at undgå endokrin stressrespons med risiko for øget morbiditet. 

Hvis der er akutte smerter i forbindelse med inflammation, kan kortvarig behandling med NSAID ved lavest mulig dosis være relevant ved fravær af risikofaktorer. Det anbefales ikke at anvende NSAID mere end 2 uger. 

Der er synergetisk effekt ved paracetamol og NSAID, men her må risikofaktorer ved NSAID-behandling tages med i behandlingsovervejelserne - NSAID anvendt til kronisk smertebehandling er forbundet med øget risiko pga. gastro-intestinale og kardiovaskulære bivirkninger (2375). Se endvidere NSAID, præparatvalg

 

Ved smerter, der ikke behandles sufficient med paracetamol og/eller NSAID, anbefales behandling med dual action opioidagonist eller ren opioidagonist. 

 • Tramadol (dual action opioidagonist) er førstevalg pga. længere virkningsvarighed og færre bivirkninger end codein (ren opioidagonist) (3183).
 • Der er en marginal ekstra effekt ved kombination af codein og paracetamol (3183).
 • Behandlingsvarighed højst 1-2 uger pga. afhængighedsrisiko.

Kontraindikationer

 • Børn < 12 år: Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes pga. risiko for udvikling af Reyes syndrom.
 • NSAID bør ikke anvendes ved:
  • Erkendt hjerte-kar-sygdom
  • Akut peptisk ulcus
  • Gastro-intestinal blødning
  • Inflammatoriske tarmlidelser; morbus crohn og collitis ulcerosa
  • Tidligere NSAID- induceret gastro-intestinal blødning eller perforation
  • Astma eller allergisk reaktion udløst af ASA eller NSAID
  • Nyreinsufficiens
  • Graviditet i 3. trimester, se endvidere NSAID.

Forsigtighed

Personer med nedsat leverfunktion (fx alkoholmisbrugere) eller nedsat nyrefunktion kan have nedsat elimination af lægemidler. 

 

NSAID 

 • Personer > 65 år: Tilbageholdenhed ved behandling.
 • Risikofaktorer og interaktioner vurderes inden behandlingsstart.
 • Ved kortvarig behandling hos patienter med højrisiko for ulcus ventriculi kombineres med protonpumpehæmmer.

 

Opioider 

 • Unormal langsom eller hurtig metaboliseringsevne kan hhv. kompromittere virkningen eller medføre forgiftning (tramadol og kodein er prodrugs) - se Opioider, farmokokinetik.
 • Kan give konfusion hos ældre.
 • Der kan opstå afhængighed ved længerevarende behandling.
 • Risiko for respirationsdepression ved nedsat lungefunktion.
 • Forsigtighed ved motorkørsel og maskinbetjening.

 

Interaktioner

 

Forgiftning

Obs for paracetamols levertoksiske effekt, selv ved beskedne overdoseringer. Se endvidere Paracetamol (forgiftninger)

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  250 mg 10 stk. (blister)  (Junior)
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   8,49
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 100 stk.   2,85
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 300 stk.   1,65
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  1000 mg 100 stk.  (Forte) 1,95
Caffein
Paracetamol
Arax Extra
Vitabalans
tabletter  500 mg+65 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Brufen SR
Parallelimport
depottabletter  800 mg 100 stk. (blister)   2,28
Ibuprofen Brufen®
Mylan
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,16
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 30 stk. (blister)   3,55
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 100 stk.  
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 30 stk. (blister)   5,45
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 100 stk. (blister)   2,35
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 100 stk.   2,38
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 30 stk. (blister)   3,83
Ibuprofen Brufen®
Mylan
depottabletter  800 mg 100 stk. (blister)   2,38
Ibuprofen
Paracetamol
Doleron
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  150+500 mg 30 stk. (blister)  
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)   9,89
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   3,49
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,71
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  100 mg 20 stk. (blister)   13,97
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   4,73
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  150 mg 20 stk. (blister)   13,04
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   4,57
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  200 mg 20 stk. (blister)   11,91
Tramadol Dolol®
Takeda Pharma
hårde depotkapsler  200 mg 100 stk. (blister)   4,45
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 20 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 40 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 100 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 250 stk.  
Tramadol Gemadol® Retard
Mylan
depotkapsler  50 mg 20 stk. (blister)   20,84
Tramadol Gemadol® Retard
Mylan
depotkapsler  50 mg 100 stk. (blister)   7,31
Tramadol Gemadol® Retard
Mylan
depotkapsler  50 mg 100 stk. (blister)   10,32
Tramadol Gemadol® Retard
Mylan
depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   4,14
Tramadol Gemadol® Retard
Mylan
depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   4,56
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 50 stk. (blister)   7,20
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   4,19
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   3,23
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk. (blister)   3,42
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   2,12
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 10 stk.  
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   2,52
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   2,20
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,40
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   2,87
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk.   3,03
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   1,49
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   0,91
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   2,06
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   1,94
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,02
Ibuprofen Ibumetin®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,93
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   0,90
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   1,95
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,00
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,94
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   2,96
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk. (blister)   2,77
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   1,58
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   2,13
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk. (blister)   1,75
Ibuprofen Ibuprofen "Bril"
Bristol Laboratories
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk. (blister)   1,09
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  200 mg 250 stk.   3,22
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   1,51
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   0,86
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   1,79
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,04
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,95
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 50 stk. (blister)   7,14
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   2,62
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   3,01
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 60 stk. (blister)   2,84
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   1,40
Ibuprofen Ipren®
McNeil
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ipren®
McNeil
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   2,62
Ibuprofen Ipren®
McNeil
filmovertrukne tabletter  200 mg 250 stk.   3,24
Caffein
Codein
Magnesiumoxid
Propyphenazon
Salicylamid
Kodamid® "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  250 +9,6 +50 +150 mg 20 stk.  
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,11
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   4,56
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,02
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   4,60
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  3 mg/ml 200 ml  
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  8 mg/ml 200 ml   8,05
Codein Kodein "SAD"
SAD
tabletter  25 mg 100 stk  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 10 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 20 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 100 stk.  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 250 stk.  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 20 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 40 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 100 stk.  
Acetylsalicylsyre Magnyl® "DAK"
Takeda Pharma
enterotabletter  100 mg 100 stk.   24,12
Tramadol Mandolgin®
Sandoz
brusetabletter  50 mg 15 stk.   55,26
Tramadol Mandolgin®
Sandoz
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)  (retard) 13,05
Tramadol Mandolgin®
Sandoz
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)  (retard) 9,75
Tramadol Mandolgin®
Sandoz
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)  (retard) 8,04
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
hårde kapsler  50 mg 100 stk.   6,69
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   5,48
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   6,48
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   5,31
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
orale dråber, opløsning  100 mg/ml 10 ml   20,45
Paracetamol Pamol®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pamol®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   8,94
Paracetamol Pamol®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,22
Paracetamol Pamol®
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,25
Paracetamol Pamol® Flash
Takeda Pharma
dispergible tabletter  250 mg 12 stk. (blister)  
Paracetamol Pamol® Flash
Takeda Pharma
smeltetabletter  500 mg 8 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   9,45
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (dåse)   2,22
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,42
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  1000 mg 100 stk.   1,70
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
tabletter med modificeret udløsning  665 mg 100 stk. (dåse)   3,09
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
brusetabletter  500 mg 10 stk.  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
brusetabletter  500 mg 20 stk. (blister)   11,52
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
brusetabletter  500 mg 60 stk. (blister)   7,45
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
oral suspension  24 mg/ml 60 ml  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
oral suspension  24 mg/ml 200 ml  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
pulver til oral opløsning, breve  500 mg 10 stk.  
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
suppositorier  125 mg 10 stk.  (junior)
Paracetamol Panodil®
GSK Consumer Healthcare
suppositorier  250 mg 10 stk.  (junior)
Caffein
Paracetamol
Panodil® Extra
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+65 mg 10 stk. (blister)  
Caffein
Paracetamol
Panodil® Extra
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+65 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil® Zapp
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil® Zapp
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk (blister)   10,41
Paracetamol Panodil® Zapp
GSK Consumer Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   3,28
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   8,94
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,08
Paracetamol Paracetamol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 110 stk.   2,23
Paracetamol Paracetamol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 350 stk.   1,11
Paracetamol Paracetamol "Scanpharm"
Scanpharm
suppositorier  1000 mg 20 stk. (blister)   11,93
Caffein
Paracetamol
Paracoff
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500+65 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,46
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,31
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  1000 mg 100 stk.   1,74
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk.   8,94
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,30
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,42
Paracetamol Pinex®
TEVA
brusetabletter  500 mg 20 stk. (blister)   11,52
Paracetamol Pinex®
TEVA
brusetabletter  500 mg 60 stk. (blister)   7,35
Paracetamol Pinex®
TEVA
smeltetabletter  250 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
smeltetabletter  500 mg 20 stk. (blister)   14,07
Paracetamol Pinex®
TEVA
oral opløsning  24 mg/ml 60 ml  
Paracetamol Pinex®
TEVA
oral opløsning  24 mg/ml 200 ml  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  125 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  250 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  1000 mg 10 stk. (blister)   15,17
Codein
Paracetamol
Pinex® comp
Actavis
filmovertrukne tabletter  500+30 mg 100 stk.  
Paracetamol Pinex® Retard
TEVA
depottabletter  500 mg 100 stk.   5,82
Paracetamol Pinex® Retard
TEVA
depottabletter  500 mg 300 stk.   4,26
Tramadol Tadol
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   4,42
Tramadol Tadol
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,38
Tramadol Tadol
STADA Nordic
suppositorier  100 mg 20 stk.   22,90
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
tabletter  50 mg 20 stk. (blister)   15,17
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   6,59
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   12,64
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   3,54
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  150 mg 20 stk. (blister)   42,15
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   5,73
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  200 mg 20 stk. (blister)   5,51
Tramadol Tradolan®
Nordic Drugs
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   3,29
Tramadol Tradonal Retard
Parallelimport
depotkapsler  50 mg 100 stk. (blister)   7,46
Tramadol Tradonal Retard
Parallelimport
depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   6,21
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)   10,20
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   3,34
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,14
Tramadol Tramadol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   3,64
Tramadol Tramadol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,14
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)   21,24
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   3,72
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,06
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   3,33
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,07
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  150 mg 20 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   2,04
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  200 mg 20 stk. (blister)   5,41
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,16
Tramadol Tramadol Retard "2care4"
Parallelimport
depottabletter  200 mg 20 stk. (blister)   5,93
Tramadol Tramadol Retard "2care4"
Parallelimport
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   5,27
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
Udgået 29.06.2020
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
Udgået 29.06.2020
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
Udgået 29.06.2020
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
Udgået 29.06.2020
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol Retard "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   6,97
Tramadol Tramadol Retard "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   2,53
Tramadol Tramadol Retard "Hexal"
HEXAL
depottabletter  150 mg 20 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 20 stk  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 60 stk. (3 x 20)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  (Citrus)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Citrus)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  (Hindbær)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Mylan
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Hindbær)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
tabletter  500+50 mg 20 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
brusetabletter  500+50 mg 60 stk. (3 x 20)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Citrus)

Referencer

5056. R Andrew Moore, Sheena Derry, Dominic Aldington et al. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - An overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414123/ (Lokaliseret 29. juni 2020)

 

5055. E Bailey, H Worthington, P Coulthard. Ibuprofen and/or paracetamol (acetaminophen) for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth, a Cochrane systematic review. Br Dent J. 2014; 216(8):451-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24762895/ (Lokaliseret 29. juni 2020)

 

2374. IRF. Lægemiddelspørgsmål: Skal den antitrombotiske behandling pauseres ved tandkirurgi? 28. november 2013. 2013; , http://www.irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/skal_den_antitrombotiske_behandling_pauseres_ved_tandkirurgi-.htm (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2375. IRF. Nyheder: IRF´s anbefalinger for brug af NSAID, 6. december 2013. 2013; , http://www.irf.dk/dk/nyheder/irfs_anbefalinger_for_brug_af_nsaid.htm (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

3183. IRF. National rekommandationsliste: N02A Opioider. 2011; , http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/n02a_opioder.htm (Lokaliseret 13. juni 2017)

 
Gå til toppen af siden...