Sederende midler (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 29.06.2020

Ved akut situationsbetinget og stress-relateret angst eller behandling af patienter med nedsat samarbejdsevne (compliance) samt inden langvarige behandlinger kan der være indikationer for præmedicinering for at opnå sedering med bevarelse af bevidstheden. Benzodiazepiner har en god angstdæmpende effekt ved situationsbetinget angst (2376) (5057). Kvælstofforilte anvendes også til sedering i tandlægepraksis fra 4-års alderen (2379) (2776)

 

Ved vågensedering af børn og unge stiller Sundhedsstyrelsen krav om, at tandlægen kan dokumentere viden og erfaring med vågensedering, og at forældre eller værge er informerede og har givet samtykke (2378)

 

Præparatvalg

Ved præmedicinering er hurtig, men kortvarig, virkning ofte at foretrække. Mest velegnet er derfor stoffer med: 

 • Hurtig absorption
 • Hurtig maksimal lægemiddelkoncentration (Tmax)
 • Kort halveringstid (t1/2) - der afspejler eliminationstiden.

Lægemidler kan ordineres udenfor den sædvanlige anvendelse (off-label ordination), hvis der er indikation. Anvendelsen understreges i så fald på recepten. Der er skærpet informationspligt til forældre ved brug af off-label ordination(2378)

 • Diazepam er traditionelt anvendt, hurtig absorption, men lang t1/2 (>20 timer).
 • Triazolam, hurtig absorption og kort t1/2 (2-4 timer).
 • Midazolam, anvendes til præmedicinering af børn (2379) (5057) og opnår hurtig Tmax og kort t1/2 (2-4 timer).
 • Lorazepam anvendes til behandling af voksne, opnår hurtig Tmax, men relativ lang t1/2 (12-16 timer).

Der er svag evidens for, at sedering af non-kooperative børn med midazolam inden tandbehandling er effektiv (5057).  

Sedering med bevidsthedsbevarelse kan muligvis erstatte generalanæstesi af nogle børn og unge (2379).  

Behandlingsvejledning

Børn < 16 år: 

 • Ingen fast føde eller mælk 4 timer og ingen væske 2 timer før behandlingen (2379) (2380).
 • Det kan være en god idé at planlægge behandlingstidspunktet, så barnet er naturligt fastende efter natten (2380).

 

Midazolam (3344): 

Børn > 1 år og/eller > 10 Kg 

 • Oral: Injektionsvæske kan gives opløst i juice/saft til børn, der kan samarbejde. Sederende effekt indtræder efter 15-20 minutter.
 • Rektal: Sederende effekt indtræder efter 5-8 minutter.

Vægt 10-25 kg: 

 • Oral: 0,5 mg/kg - maksimumdosis 15 mg.
 • Rektal: 0,3 mg/kg - maksimumdosis 7,5 mg.

Vægt >25 kg: 

 • Oral: 15 mg.
 • Rektal: 7,5 mg.

Opnås den ønskede effekt ikke, må der ikke doseres yderligere i samme seance. I ny behandlingsseance kan dosis øges op til 1/3, dog ikke overskridende maksimumdosis (3344)

 

Triazolam (3344):  

Børn > 10 år og/eller > 30 Kg 

 • Sedering indtræffer efter 30-45 minutter
 • Doseres efter vægt: 30-60 kg: 0,125 mg. Over 60 kg: 0,25 mg

Opnås den ønskede effekt ikke, må der ikke doseres yderligere (3344)

 

Bemærk: Barnet skal blive på klinikken mindst en time efter administrationen (2379) og ledsages hjem, når tandlægen vurderer, at habitual tilstand er opnået (3344)

 

Behandlingsvejledning voksne:

Minimal sedering oral: 

 • 5-10 mg diazepam (2381) 1 time før behandlingsstart.
 • 0,125-0,25 mg triazolam (2381) 1 time før behandling.
 • 1-2 mg lorazepam (2381) 2 time før behandlingsstart.

Bemærk: Patienten kan forlade klinikken ledsaget, når tandlægen vurderer, at habitual tilstand er opnået.  

Behandlingsvejledning ældre:

Initialt halv voksendosis. 

Bemærk: Patienten kan forlade klinikken ledsaget, når tandlægen vurderer, at habitual tilstand er opnået  

Kontraindikationer

 • Børn som er lunge- eller hjertesyge.
 • Tidligere alkohol- og medicinmisbrugere.
 • Personer med svære personlighedsforstyrrelser.
 • Graviditet
 • Overfølsomhed for benzodiazepiner
 • Porfyri
 • Søvnapnø
 • Myastenia gravis

Forsigtighed

 • Børn, pga. mulig forlænget halveringstid.
 • Børn, specielt med ustabil kardiovaskulær funktion.
 • Ældre (> 60 år) påvirkes ofte kraftigere af benzodiazepiner - derfor dosisreduktion.
 • Patienter med respirationssygdomme.
 • Patienter med kronisk nyresvigt, nedsat leverfunktion eller nedsat hjertefunktion.
 • Patienter med dårlig helbredsstatus, akut eller alvorlig systemisk sygdom.
 • Underdosering kan have modsat effekt end den ønskede.
 • Risiko for afhængighed - relateres til dosis og behandlingslængde.
 • Betjening af motorkøretøj og maskiner.

 

Interaktioner

Interaktioner med patientens anden medicin skal udelukkes, se præparatbeskrivelserne og interaktionsdatabasen.dk.  

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 20 stk.   21,69
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 50 stk.   10,83
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 100 stk.   2,99
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 20 stk.   8,68
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 50 stk.   2,28
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk.   1,36
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  2,5 mg/0,5 ml 4 stk.   958,85
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  5 mg/1 ml 4 stk.   529,63
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  7,5 mg/1,5 ml 4 stk.   353,08
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  10 mg/2 ml 4 stk. (Orifarm)   264,10
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  10 mg/2 ml 4 stk. (2care4)  
Midazolam Buccolam
Lesvi
mundhulevæske  10 mg/2 ml 4 stk.   262,11
Diazepam Diazepam "Alternova"
Alternova
Udgået 28.06.2021
tabletter  5 mg 25 stk. (blister)  
Diazepam Diazepam "Alternova"
Alternova
Udgået 28.06.2021
tabletter  5 mg 50 stk. (blister)  
Diazepam Diazepam "Alternova"
Alternova
Udgået 28.06.2021
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)  
Diazepam Diazepam "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  2 mg 100 stk.   2,63
Diazepam Diazepam "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  5 mg 50 stk.   2,08
Diazepam Diazepam "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  5 mg 100 stk.   1,34
Midazolam Epistatus
SERB SA
mundhulevæske  10 mg 1 stk.   390,75
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,125 mg 30 stk.   8,74
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,125 mg 100 stk.   6,52
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,25 mg 30 stk.   4,59
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,25 mg 100 stk.   1,99
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,25 mg 30 stk. (blister)  
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,25 mg 30 stk. (blister)   4,43
Triazolam Halcion®
Pfizer
tabletter  0,25 mg 100 stk. (blister)   1,99
Diazepam Hexalid®
Sandoz
tabletter  2 mg 25 stk. (blister)   13,59
Diazepam Hexalid®
Sandoz
tabletter  2 mg 100 stk.   2,59
Diazepam Hexalid®
Sandoz
tabletter  5 mg 25 stk. (blister)   7,04
Diazepam Hexalid®
Sandoz
tabletter  5 mg 50 stk.   2,28
Diazepam Hexalid®
Sandoz
tabletter  5 mg 100 stk.   1,44
Lorazepam Lorazepam "Macure"
Macure Pharma
injektionsvæske, opl.  4 mg/ml 10 x 1 ml   105,71
Lorazepam Lorazepam "Orion"
Orion Pharma
tabletter  1 mg 30 stk. (blister)   9,25
Lorazepam Lorazepam "Orion"
Orion Pharma
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   2,07
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 5 ml   29,27
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 1 x 10 ml   29,27
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   38,13
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 3 ml   13,66
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 10 ml   10,79
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl.  1 mg/ml 20 x 5 ml   17,65
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 100 ml   18,39
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   38,64
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 3 ml   10,63
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl.  5 mg/ml 20 x 10 ml   10,72
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 5 ml   19,17
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   21,20
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 3 ml   11,17
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 10 ml   8,68
Midazolam Ozalin
Primex Pharmaceuticals
oral opl., endosisbeh.  2 mg/ml 10 x 5 ml   318,79
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 25 stk.   13,86
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 50 stk.   10,73
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 100 stk.   4,27
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 25 stk.   7,05
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 50 stk.   4,17
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk.   2,35
Diazepam Stesolid®
TEVA
injektionsvæske, emulsion  5 mg/ml 10 x 2 ml   24,55
Diazepam Stesolid®
TEVA
injektionsvæske, emulsion  5 mg/ml 10 x 2 ml   23,61
Diazepam Stesolid®
TEVA
suppositorier  5 mg 10 stk. (blister)   17,02
Diazepam Stesolid®
TEVA
suppositorier  10 mg 10 stk.   15,03
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  5 mg/ml 5 x 2 ml   143,25
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  5 mg/dosis 5 x 2,5 ml   133,70
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  5 mg/dosis 5 x 2,5 ml   135,86
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  10 mg/dosis 5 x 2,5 ml   49,36
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  10 mg/dosis 5 x 2,5 ml   49,63
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning  10 mg/dosis 5 x 2,5 ml   49,63
Lorazepam Temesta®
Pfizer
tabletter  1 mg 30 stk. (blister)   9,92
Lorazepam Temesta®
Pfizer
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   2,27
Lorazepam Temesta®
Pfizer
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   3,40

Referencer

5057. Paul F Ashley, Mohsin Chaudhary, Liege Lourenço-Matharu. Sedation of Children Undergoing Dental Treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 12(12), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30566228/ (Lokaliseret 29. juni 2020)

 

3344. Udarbejdet af ATO´s Hovedbestyrelse. Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation med Midazolam og Triazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer. 2015; 4.udgave, https://www.ato.dk/kursus/kursusmateriale/Kursusmateriale/v%C3%A5gen%20sedation/Procedurebeskrivelse%20i%20relation%20til%20v%C3%A5gen%20sedation%2014.12.%202015.pdf (Lokaliseret 9. februar 2018)

 

2378. retsinformation.dk. Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling (VEJ nr 9310 af 26/06/2013). 2013; , http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152463 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2381. Becker DE, Rosenberg MB, Phero JC. Procedural Sedation for Adult Dental Procedures. Int Anesthesiol Clin. 2013; 51 (2):97-111, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23532130 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2776. Council of European Dentists. The Use of Nitrous Oxide Inhalation Sedation in Dentistry. 2012; , https://www.omd.pt/noticias/2012/06/201205cedsedacaoconsciente.pdf (Lokaliseret 8. juni 2016)

 

2379. Uldum B, Hallonsten AL, Poulsen S. Midazolam Conscious Sedation in a Large Danish Municipal Dental Service for Children and Adolescents. Int J Paediatr Dent. 2008; 18 (4):256-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18328049 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2380. Hallonsten AL, Jensen B, Raadal M et al. EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry. 2005; , http://www.eapd.gr/dat/5CF03741/file.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...