Antimykotika (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 29.06.2020

Svampeinfektion med candidaarter i mundslimhinden og den periorale hud kan forekomme hos patienter, hvor candidasvampe er en del af normalfloraen. Omkring halvdelen af befolkningen er bærere af candida i mundhulen, og de kan derfor få candidainfektion. 

 

Diagnosen oral candidose stilles på baggrund af kliniske manifestationer og/eller symptomer sammenholdt med positive parakliniske testresultater. 

Det er vigtigt kun at udskrive antimykotisk behandling, når der er diagnosticeret svampeinfektion, da udviklingen af antimykotika-resistens er en trussel på lige fod med udviklingen af antibiotika-resistens (5059)

 

Slimhindeskrab med efterfølgende PAS-farvning er for tiden bedste parakliniske test til vurdering af svampeinfektion i mundslimhinde, hvor patolog vurderer forekomst af candidahyfer og blastosporer (2781). Fasekontrast mikroskopi og dyrkning er også diagnostiske muligheder, men det er vigtigt, at kunne skelne mellem bærerstatus og infektion. 

 

Pseudomembranøs candidose kan diagnosticeres ud fra sit kliniske udseende, mens erytematøs og hyperplastisk candidose ikke kan skelnes med sikkerhed fra kliniske manifestationer af andre mundslimhindelidelser, fx bakteriel dysbiose, erytematøs oral lichen planus og leukoplaki. 

 

En grundig anamnese er nødvendig, da det er vigtigt at identificere prædisponerende faktorer for oral candidose - intervention på disse kan være afgørende for behandlingssucces. Dårlig mund- og protesehygiejne samt rygning er hyppige lokalt prædisponerende faktorer, der kræver ændring af patientens adfærd. 

 

Alvorlige generelle prædisponerende faktorer, der er vigtige at identificere, er forstyrrelser i immunforsvaret (fx HIV og leukæmi) samt vitamin- og mikronæringsstofsmangel. Dette vil ofte kræve samarbejde med patientens læge. Nylig antibiotikabehandling er ofte årsag til akut oral candidose (2781)

 

Præparatvalg

Lokalbehandling er førstevalg til behandling af oral candidose eller cheilitis angularis, men der kan være problemer med compliance pga. den hyppige dosering (3-4 x dgl.) og den lange behandlingsperiode af kroniske infektioner (4-6 uger) (2781)

 • Nystatin 100.000 IE sukkerfrit, er førstevalgspræparat, hvor der er risiko for interaktion med patientens daglige medicin. Nystatin passerer uomdannet gennem mavetarmkanalen og har ingen kendte interaktioner med andre lægemidler.
 • Sukkerholdigt nystatin øger risikoen for caries hos betandede patienter, da præparatet skal doseres 4 x dgl. i op til 6 uger.
 • Miconazol 2% gel appliceres direkte på det inficerede område i angiven dosis, fx under proteser.
 • Creme anvendes til behandling af cheilitis angularis: clotrimazol creme 1 % eller miconazol 2%.
 • Fluconazol 50-100 mg er systemisk behandling og doseres 1 x dgl., og derfor nemt for patient eller hjælpepersonale at administrere.
 • Effekten ved lokalbehandlingen er umiddelbart ligeværdig med systemisk behandling (2386).

 

Behandlingsvejledning

Akutte infektioner behandles i 1-2 uger - typisk hvor akut udløsende faktor kan identificeres. 

 

Kroniske infektioner behandles i 4-6 uger. 

 

Dosering af de forskellige præparater fremgår af præparatbeskrivelserne. 

 • Det er vigtigt at doseringsvejledningen følges.
 • Ikke alle candidaarter er følsomme for azol-holdige præparater (fx fluconazol, miconazol), og skal sammen med resistensudvikling overvejes ved manglende behandlingssucces.
 • Fluconazol 1x 150 mg/uge som profylakse ved hyppigt recidiverende oral candidose - dog bør der jævnligt undersøges for evt. (iatrogen) selektion af azol-insensitive Candidaarter.
 • Iatrogen selektion kan minimeres ved skift mellem behandlingsregimer, fx nystatinbehandling ved recidiv efter behandlingsperiode med azol-præparat.
 • Resultatet af antimykotisk behandling bør altid vurderes efter endt behandling.

 

Dosisberegning for særlige patientgrupper:

Børn > 2 kg 

Fluconazol 12 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 2 doser. Findes også som mikstur - bør ikke overstige voksendosis. 

 

Store patienter og overvægtige 

Disse patienter skal ofte have højere dosis end normalvægtige: 

Fluconazol: dosering beregnes ud fra idealvægten for patientens højde + 50% af resten af patientens vægt ved overvægt (5058). Se Overvægtige og Vejledning i brug af antibiotika

 

Forsigtighed

 • Der kan være patienter med særlige sygdomme, fx hjertesvigt, lever- og nyresygdom, hvor man skal være opmærksom på særlige forholdsregler. Dette fremgår at præparatbeskrivelserne.
 • Under graviditet må lokalbehandling foretrækkes (2386).
 • Påpasselighed med miconazolgel ved applikation hos nyfødte og små børn for at undgå, at gelen tilstopper luftvejene.
 • Xylitol og andre sukkeralkoholer kan give blodsukkerstigning hos diabetikere.

 

Interaktioner

 • Azol-holdige præparater må ikke doseres samtidig med potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin og erythromycin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Azol-præparaterne hæmmer alle de lægemiddelnedbrydende cytokrom p450-enzymer i større eller mindre grad. Interaktioner med patientens daglige medicin skal udelukkes, tjek www.interaktionsdatabasen.dk og præparatbeskrivelserne.
 • Antikoagulantia: Opmærksomhed på interaktionsrisiko med azol-holdige præparater hos patienter i warfarinbehandling (3027), men også patienter i behandling med nyere antikoagulantia kan få øget antikoagulerende effekt pga. interaktioner med azol-holdige præparater (4500).
 • Azol-holdige præparater er alle svage baser, hvor surt pH i ventriklen fremmer absorptionen. Således kan neutralt pH i ventriklen fx i forbindelse med behandling med syrepumpehæmmere nedsætte deres absorption.
 • Nystatin: For nuværende kendes der ikke lægemiddelinteraktioner.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Miconazol Brentan®
McNeil
mundhulegel  20 mg/g 40 g   16,14
Clotrimazol Canesten®
Bayer
creme  10 mg/g 20 g  
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   180,37
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   85,09
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   84,31
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  50 mg 7 stk. (blister)   20,17
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)   10,09
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 1 stk. (blister)   61,87
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   60,53
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   13,23
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   33,33
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  200 mg 28 stk. (blister)   4,15
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 7 stk. (blister)   21,14
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)   8,36
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   5,52
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  150 mg 1 stk (blister)   57,40
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   14,13
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  150 mg 6 stk. blister)   7,48
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  50 mg 7 stk. (blister)  
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)  
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   18,88
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   33,31
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 7 stk (blister)   20,37
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)   8,55
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 1 stk (blister)   58,13
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   56,07
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   14,13
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   33,63
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  200 mg 7 stk. (blister)   19,70
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  200 mg 28 stk. (blister)   4,11
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 7 stk. (blister)   21,14
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 30 stk. (blister)   10,13
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   5,77
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 1 stk. (blister)   58,33
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   56,93
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   50,00
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (Blister)   33,33
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  200 mg 30 stk. (blister)   4,26
Itraconazol Itraconazol "2care4"
Parallelimport
hårde kapsler  100 mg 14 stk. (blister)   15,20
Itraconazol Itraconazol "2care4"
Parallelimport
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   14,65
Itraconazol Itraconazol "Paranova"
Parallelimport
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   11,96
Nystatin Mycostatin®
Parallelimport
oral suspension  100.000 IE/ml 60 ml (med sukker)   79,19
Nystatin Mycostatin®
Parallelimport
oral suspension  100.000 IE/ml 100 ml (med sukker)  (Paranova) 47,31
Nystatin Mycostatin®
Parallelimport
oral suspension  100.000 IE/ml 60 ml (med sukker)   78,51
Nystatin Mycostatin®
Parallelimport
oral suspension  100.000 IE/ml 2 x 60 ml (med sukker)   47,10
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 4 stk. (blister)   75,68
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 15 stk. (blister)   15,33
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 30 stk. (blister)   11,61
Nystatin Nystatin "Orifarm"
Orifarm Generics
oral suspension  100.000 IE/ml 100 ml (uden sukker)   34,50
Nystatin Nystimex
Astimex Pharma
oral suspension  100.000 IE/ml 100 ml (uden sukker)   36,42
Itraconazol Sporanox®
Janssen
kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   30,56

Referencer

5059. U.S. Department of Health and Human Services. Antibiotic Resistance Threats in the United States. CDC. 2019; , https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/2019-ar-threats-report-508.pdf (Lokaliseret 29. juni 2020)

 

4500. Di Minno MND, Ambrosino P, Myasoedova V et al. Recombinant Activated Factor VII (Eptacog Alfa Activated, NovoSeven®) in Patients with Rare Congenital Bleeding Disorders. A Systematic Review on its Use in Surgi-cal Procedures. Curr Pharm Des. 2017; 23(7):1125-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034354 (Lokaliseret 18. juni 2019)

 

2781. Kragelund C, Reibel J, Pedersen AML. Chapter 13: Management of Patients with Oral Candidiasis. (Book Title: Oral Infections and General Health). Springer. 2016; :137-44, http://www.springer.com/us/book/9783319250892 (Lokaliseret 10. juni 2016)

 

3027. Hellfritzsch M, Pottegård A, Thestrup Pedersen A et al. Topical Antimycotics for Oral Candidiasis in Warfarin Users. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27901310 (Lokaliseret 8. februar 2017)

 

5058. SFR Klinisk Mikrobiologi. Antibiotika – dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog. Region Hovedstaden. 2015; , https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/for_fagfolk/Documents/antibiotikahaandbog.pdf (Lokaliseret 29. juni 2020)

 

2386. Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Rekommandationsliste (NRL): Svampemidler til systemisk brug. 2009; , https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger/Den-Nationale-Rekommandationsliste-_NRL_/AEldre-rekommandationer/Svampemidler-til-systemisk-brug (Lokaliseret 8. juli 2019)

 
Gå til toppen af siden...