Hæmostatika (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 29.06.2020

Hæmostatika anvendes til at opnå hæmostase og/eller reducere/undgå blødningskomplikationer under og efter kirurgiske indgreb samt i forbindelse med aftryk til protetiske løsninger, hvor blødning vurderes at kompromittere resultatet. 

 

Patienter med medfødte koagulationsdefekter eller som er i antikoagulationsbehandling (AK-behandling) er i særlig risiko for blødningskomplikationer, hvorfor henvisning til specialist/hospital bør overvejes. 

 

Hvis behandleren vurderer, at der er behov for blødningskontrol under og/eller efter behandling, er det vigtigt med nøje planlægning både før, under og efter behandlingsseancen (2387)

Her skal patientspecifikke risikofaktorer for øget blødningstendens identificeres, fx: 

 • AK-behandling (INR-værdi skal være stabil og < 3 for oral kirurgi)
 • Acetylsalicylsyre-behandling
 • Naturlægemidler som fiskeolie, hvidløg, ingefær og ginseng.

Acetylsalicylsyre hæmmer trombocytaggretationen irreversibelt. Der er dog ingen indikation for seponering hos patienter i antitrombotisk behandling med acetylsalicylsyre inden mindre kirurgiske indgreb (2374)

 

Blødningsrisikoen skal altid vurderes individuelt med særlig opmærksomhed på øget risiko for blødningskomplikationer hos patienten i AK-behandling pga. interaktioner med lægemidler, naturprodukter og fødevarer, hvilket skal klarlægges inden indgreb (4500)

 

Præparatvalg

Der findes flere præparater, der kan anvendes som supplement til at opnå bedre hæmostase. Her er det vigtigt med et grundliggende kendskab til indikation, indholdsstoffer, virkningsmekanismer, håndtering, biokompatibilitet (påvirkning af helingsprocessen og infektionsrisiko), infektionsrisiko og eventuelle præparatspecifikke kontraindikationer inden behandlingsstart. 

 • Hæmostatika kan være fremstillet af biologisk materiale, syntetisk materiale eller være kombinationspræparater.
 • Nogle hæmostatika virker ved at stimulere trombocytaggregationen og koagulationskaskaden (fx collagen, gelatine), udfældning af vævsproteiner (fx cellulose) eller hæmning af nedbrydning af koagulationsproteiner (fx tranexamsyre). Andre virker som mekanisk forsegling af såret (fx knoglevoks) og ved at forårsage karkontraktion (fx adrenalin).
 • Nogle hæmostatika kan efterlades i operationsfeltet uden at påvirke det postoperative forløb, mens andre ikke resorberes eller er vævstoksiske og derfor skal fjernes (fx knoglevoks og cellulose). Ved nogle præparater er der beskrevet fremmedlegeme- og allergiske reaktioner.
 • Ligeledes er der præparater, hvor der er øget infektionsrisiko, fx collagen, gelatine og cellulose, og disse bør således kombineres med antibiotikabehandling (2387) - se Antibiotika (Odontologisk medicinvejledning).

 

Behandlingsvejledning

For at kunne kontrollere blødning skal blødningsårsagen identificeres. Blødningskontrol omfatter: 

 

Perioperationelt: 

 • Kompression
 • Koagulation
 • Suturering/underbinding af kar
 • Knusning af knogle
 • Medikamentel behandling (fx gaze, svampe, skum, injektion)

 

Postoperativt: 

 • Kompres
 • Afkøling
 • Skånekost
 • Undgå varme drikke og madvarer på operationsdagen
 • Undgå fysisk aktivitet

 

Patienter i AK-behandling 

Umiddelbart er der ikke grund til at pausere AK-, DOAK- eller trombocytfunktionshæmmende behandling ved tandekstraktion eller mindre orale kirurgiske indgreb (2774) (3026)

For at opnå hæmostase anbefales postoperativ anvendelse af tranexamsyre, enten som tranexamsyre vædet tamponer eller mundskyl med 5% tranexamsyreopløsning ved ekstraktioner og mindre orale kirurgiske indgreb (2774)

Kontraindikationer

Der kan være præparatspecifikke kontraindikationer. 

Allergi over for indholdsstoffer. 

 

Forsigtighed

 • Infektion i operationsfelt
 • Patienter i AK-behandling (INR-værdi skal være stabil og < 3 for oral kirurgi)
 • Indtagelse af trombocytaggregationshæmmende stoffer.

 

Hæmostatika, der ikke er registrerede lægemidler

Calciumsulfat 

Cellulose (fx Surgicel®, ActCel®) 

Collagen (fx Lyostypt®, CollaPlug®, Helistat®) 

Gelatine (fx Spongostan®, Curaspon®, Gelfoam®) 

Knoglevoks 

Polyurethan 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Adrenalin Adrenalin "2care4"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 5 x 1 ml (u/kons.)   21,74
Adrenalin Adrenalin "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  0,1 mg/ml 10 x 10 ml  
Adrenalin Adrenalin "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  0,1 mg/ml 10 x 10 ml   89,95
Adrenalin Adrenalin "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  1 mg/ml 10 x 5 ml   13,62
Adrenalin Adrenalin "Bradex"
FrostPharma
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 1 ml   19,07
Adrenalin Adrenalin "DAK"
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 5 x 1 ml (u/kons.)   21,52
Adrenalin Adrenalin "Martindale Pharma"
Unimedic Pharma
injektionsvæske, opl.  0,1 mg/ml 10 x 10 ml   32,38
Adrenalin Adrenalin "Paranova"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 1 ml   18,13
Adrenalin Adrenalin "SAD"
SAD
injektionsvæske  1 mg/ml 10 ml  
Aprotinin
Calciumchlorid
Humant fibrinogen
Humant trombin
Koagulationsfaktor XIII
Artiss®
Baxter
vævsklæber   4 ml  
Fibronektin
Humant fibrinogen
Humant trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   1 ml  
Fibronektin
Humant fibrinogen
Humant trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   2 ml  
Fibronektin
Humant fibrinogen
Humant trombin
Evicel®
OMRIX
vævsklæber   5 ml  
Tranexamsyre Pilexam
Pilum Pharma
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   62,88
Tranexamsyre Pilexam
Pilum Pharma
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 10 ml   117,69
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. 9,5 cm x 4,8 cm  
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. 3 cm x 2,5 cm  
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   1 stk. (prærullet)4,8cm x4,8cm  
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   2 stk. 4,8 cm x 4,8 cm  
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   5 stk. 3,0 cm x 2,5 cm  
Humant fibrinogen
Humant trombin
TachoSil
Takeda Pharma
vævsklæbermatrix   5 stk. 3,0 cm x 2,5 cm (2care4  
Aprotinin
Calciumchlorid
Humant fibrinogen
Humant trombin
Koagulationsfaktor XIII
Tisseel
Baxter
vævsklæber   2 ml  
Aprotinin
Calciumchlorid
Humant fibrinogen
Humant trombin
Koagulationsfaktor XIII
Tisseel
Baxter
vævsklæber   4 ml  
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 5 ml   120,52
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 5 ml  
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 10 ml  
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 10 ml   103,58
Tranexamsyre Tranexamsyre "Pfizer"
Pfizer
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   61,96

Referencer

4500. Di Minno MND, Ambrosino P, Myasoedova V et al. Recombinant Activated Factor VII (Eptacog Alfa Activated, NovoSeven®) in Patients with Rare Congenital Bleeding Disorders. A Systematic Review on its Use in Surgi-cal Procedures. Curr Pharm Des. 2017; 23(7):1125-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034354 (Lokaliseret 18. juni 2019)

 

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 8. oktober 2019)

 

3026. Schreuder WH, Peacock ZS. Antiplatelet therapy and exodontia. J Am Dent Assoc. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26514891 (Lokaliseret 8. februar 2017)

 

2374. IRF. Lægemiddelspørgsmål: Skal den antitrombotiske behandling pauseres ved tandkirurgi? 28. november 2013. 2013; , http://www.irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/skal_den_antitrombotiske_behandling_pauseres_ved_tandkirurgi-.htm (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2387. Nørholt SE, Christiansen MLS. Anvendelse af hæmostatiske midler i tandlægepraksis. Tandlægebladet. 2013; 117:828-34, http://www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/828-835.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...